Pressmeddelande, 14 november 2023

Färre utomeuropeiskt födda är långtidsarbetslösa

Arbetslösheten fortsätter att öka. Samtidigt har antalet långtidsarbetslösa personer födda utanför Europa minskat.

I slutet av oktober var drygt 334 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en ökning med ungefär 2 000 jämfört med samma tidpunkt i fjol och en fortsatt ökning jämfört med de senaste månaderna.

– Vi ser att det är en uppgång av arbetslösa och räknar med att ökningen fortsätter även nästa år. Blir man arbetslös är ofta utbildning eller praktik ett sätt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden när efterfrågan ökar igen, säger Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löwing.

Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit utan arbete i tolv månader eller mer, var i slutet av oktober närmare 138 000. Majoriteten av dem är födda i ett land utanför Europa – men just den siffran har minskat.

– Det handlar om drygt tio procent färre än i fjol. Det har varit en positiv trend en tid tillbaka där vi har sett att färre utomeuropeiskt födda personer är långtidsarbetslösa, säger Marcus Löwing och fortsätter:

– Det har bland annat handlat om en stark efterfrågan på arbetskraft som har gynnat även personer som stått längre ifrån arbetsmarknaden. Men nu när arbetslösheten överlag ökar riskerar självklart även dessa personer att påverkas.

Kort om arbetsmarknaden i oktober 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2022.

  • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 334 440 personer (332 603).
  • 8,0 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 40 402 ungdomar (38 781).
  • 137 507 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (151 846).
  • 167 684 personer var öppet arbetslösa (156 599).
  • 166 756 personer deltog i program med aktivitetsstöd (176 004).
  • 37 185 personer anmälde sig som arbetssökande (32 469).
  • 28 642 personer fick arbete (28 817).
  • 6 756 personer varslades om uppsägning (4 939).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2023.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för november publiceras den 14 december 2023 kl. 6:00.

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Statistiken för 2023 avser åldrarna 16-65 år om inget annat anges. Statistiken för 2022 avser åldrarna 16-64 år om inget annat anges.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se