Pressmeddelande, 30 mars 2020

Historiskt höga varsel

Den pågående pandemin ger tydliga avtryck på den svenska arbetsmarknaden. Antalet inkomna varsel i mars till Arbetsförmedlingen har dubblerats den senaste veckan. – Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Den senaste veckan, mellan den 23 och 29 mars, har Arbetsförmedlingen registrerat 18 433 personer som varslade om uppsägning. Hittills under mars månad är det sammantaget 36 800 personer som varslats om uppsägning. Mars månad 2019 var antalet varslade personer 3 292.

De månader som historiskt haft de högsta varseltalen är november 1992 med 22 200 berörda och november 2008 då 19 900 personer varslades om uppsägning.

– Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad. Den senaste veckan har antalet personer berörda av varsel fördubblats. Vi ser nu också en spridning till transport och handel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Hittills i mars har flest personer varslats om uppsägning inom hotell och restaurang, bemanning samt besöksnäring. Storstadslänen har flest anmälda varsel men övriga län tar en större andel.

– Vi följer utvecklingen noga. Regeringens åtgärder förväntas ha en dämpande effekt på hur många som blir uppsagda. Men det som framför allt avgör hur mycket arbetslösheten ökar är hur långvarig krisen blir, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

När efterfrågan på arbetskraft minskar ökar arbetslösheten framför allt bland de som är nya på arbetsmarknaden. Många av de jobb som kan komma att försvinna finns i branscher med viktiga instegsjobb för utrikes födda och ungdomar. Redan arbetslösa kommer att få det svårare i konkurrensen om jobben.

– Det finns fortfarande en efterfrågan på arbetskraft. Exempelvis finns det ett behov av personal inom vård och omsorg samt gröna näringar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Korttidpermitteringar / korttidsarbete

Företag som väljer korttidsarbete för sina anställda ska inte lämna en varselanmälan till Arbetsförmedlingen.  Ansökan görs hos Tillväxtverket. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Tillväxtverkets information om korttidsarbete

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-03-29, per län
Observera att siffror för februari 2020 och för mars 2019 är per månad

2020-03-29 2020-02 2019-03
Stockholms län 20 576 1 528 1 033
Uppsala län 571 60 45
Södermanlands län 343 25 134
Östergötlands län 1 153 33 96
Jönköpings län 1 626 156 71
Kronobergs län 257 98 20
Kalmar län 302 78 96
Gotlands län 42 0 15
Blekinge län 102 0 33
Skåne län 2 137 241 514
Hallands län 487 30 55
Västra Götalands län 5 967 500 697
Värmlands län 624 95 0
Örebro län 291 29 124
Västmanlands län 367 89 67
Dalarnas län 184 68 88
Gävleborgs län 521 0 75
Västernorrlands län 227 24 39
Jämtlands län 279 8 24
Västerbottens län 240 94 59
Norrbottens län 411 24 7
Ingen uppgift 93 0 0
Riket 36 800 3 180 3 292
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-03-29, per näringsgren

Observera att siffror för februari 2020 och för mars 2019 är per månad

Näringsgren

2020-03-29 2020-02 2019-03
Jordbruk, skogsbruk och fiske 16 0 0
Utvinning av mineral 0 0 0
Tillverkning 2 013 418 584
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 5 30
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 409 38 0
Byggverksamhet 1 210 321 479
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 2 686 391 377
Transport och magasinering 3 733 520 311
Hotell- och restaurangverksamhet 11 887 87 67
Informations- och kommunikationsverksamhet 1 748 670 109
Finans- och försäkringsverksamhet 15 8 16
Fastighetsverksamhet 96 6 0
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2 204 154 97
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 7 888 338 771
Offentlig förvaltning och försvar;  obligatorisk socialförsäkring 0 0 0
Utbildning 303 32 21
Vård och omsorg; sociala tjänster 626 128 342
Kultur, nöje och fritid 1 203 36 25
Annan serviceverksamhet 763 28 63
Uppgift saknas 0 0 0
Summa 36 800 3 180 3 292

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå. Ej heller hur enskilda branscher inom ett län är berörda, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Den 6 april kl 12:00 publiceras varselstatistik för hela mars månad och den första veckan i april.

Mer statistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992-2019

Kontakt

Arbetsförmedlingens presstjänst 010-486 10 00