Redovisning av miljöledningsarbetet 2021

Återrapportering till regeringen 22 februari

Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.