Redovisning av miljöledningsarbetet 2021

Återrapportering till regeringen 22 februari 2022

Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.