Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar ­– slutredovisning

Återrapportering till regeringen 12 april 2024

Arbetsförmedlingen återrapporterar med anledning av uppdragen i regleringsbrevet år 2023 om Jobb för ungdomar och om Sommarjobb för ungdomar.

Skapat tidsbegränsade anställningar för unga

Arbetsförmedlingens uppdrag Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar har haft som mål att fler ungdomar skulle få möjlighet att få ett ungdomsjobb. Arbetsförmedlingens samarbete med Sveriges kommuner har inneburit att kommunerna har skapat tidsbegränsade anställningar för unga.

Medlen har främst använts till lön för arbete i den kommunala verksamheten där kommunen har varit arbetsgivare och stått för den dagliga arbetsledningen. En mindre del har använts för att täcka kommunernas administrationskostnader för att ordna ungdomsjobben.

9 400 ungdomar kom i sysselsättning

Fördelningen av medel utgick från de kommuner som enligt Arbetsförmedlingens statistik 2022 i genomsnitt hade en arbetslöshet högre än medianen för Sveriges kommuner samt antalet 15-19-åringar som var folkbokförda i dessa kommuner. Av Sveriges 290 kommuner hade under 2022, enligt Arbetsförmedlingens statistik, 145 kommuner i genomsnitt en arbetslöshet högre än medianen för Sveriges kommuner och därmed möjlighet att ta del av medlen för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

Totalt har 138 kommuner redovisat och begärt medel för Jobb för ungdomar och/eller Sommarjobb för ungdomar och till dessa har Arbetsförmedlingen betalat ut ca 127 miljoner kronor. Redovisning visar även att satsningen givit 9 400 ungdomar sysselsättning och detta med en relativt jämn ålders- och könsfördelning.