Återrapportering av uppdrag 12 i regleringsbrev 2023

Återrapportering till regeringen 28 februari 2024

I den föregående rapporten som lämnades 2022 handlade flera av de realiserade effekterna och nyttorna mycket om att tillhandahålla fler självservicetjänster åt arbetssökande och arbetsgivare.

Digitalisera handläggningsprocesser

Flera av effekterna och nyttorna handlade också om att digitalisera handläggningsprocesser och att automatisera granskning av aktivitetsrapporter. Det redovisades även att en stor del av utvecklingen gick till förutsättningsskapande teknisk infrastruktur.

Lyckad investering

Under de tre senaste åren har mycket av it-utvecklingen handlat om att genomföra och göra klart reformeringen med nya och förändrade program och insatser. Investeringen Fristående aktörer tar upp fem utvecklingsobjekt som genomförts kopplat till reformeringen. Investeringen anses sammantaget som lyckad där effekter och nyttor har realiserats fullt ut. De två andra stora verksamhetsinvesteringarna Kundarbete samt Digitala system och arkitektur har haft låg respektive viss realisering av effekter. För Kundarbete beror det på att för 3–5 år sedan gjordes stora investeringar som var framgångsrika. Sedan dess har det varit svårt att kunna uppnå lika stora effekter, i så fall hade det krävts mycket stora investeringar. Avseende Digitala system och arkitektur har utveckling fortsatt av handläggningssystemet BÄR, mestadels kring befintliga ärenden samt förbättrad statistik och uppföljning.