Pressmeddelande, 11 februari 2021

Hög arbetslöshet bland ungdomar men många väljer att utbilda sig

I januari var 62 000 ungdomar i 18–24-årsåldern inskrivna som arbetslösa. Det är 12 000 fler än för ett år sedan och motsvarar en arbetslöshet på 11,8 procent mot 9,7 förra året.

Ungdomsarbetslösheten stabiliserades under hösten och vintern. Samtidigt som många ungdomar skriver in sig som arbetslösa, lämnar många Arbetsförmedlingen för att studera. I januari var det betydligt fler ungdomar som lämnade för att påbörja reguljära studier än för ett år sedan.

Fler utbildningsplatser gör det möjligt för fler ungdomar att utbilda sig viket håller tillbaka ungdomsarbetslösheten, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Trots ett fortsatt svårt läge har arbetsmarknaden sakta börjat att komma igång och fler arbetslösa lämnar Arbetsförmedlingen för arbete eller utbildning. Det är dock tydligt att de som får jobb i huvudsak är personer som varit arbetslösa under kortare tid och som nästan uteslutande har minst en gymnasieutbildning. Drygt en tredjedel av de inskrivna ungdomarna saknar gymnasieutbildning.

– En fullföljd gymnasieutbildning är fortfarande den enskilt viktigaste faktorn för möjligheten att varaktigt etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan också vara ett bra tillfälle att vidareutbilda sig nu då det kommer att finnas ett stort behov av utbildad arbetskraft på sikt, säger Annika Sundén.

För att ungdomar så snabbt som möjligt ska komma in på arbetsmarknaden fokuserar Arbetsförmedlingen på att genom tidigt stöd aktivera och motivera ungdomarna. De uppmuntras till att söka de jobb som finns. För ungdomar som har erfarenhet och utbildning är de digitala tjänsterna och självservice ett bra stöd som bidrar till att stärka deras egenmakt och drivkraft. Just nu är det dock fler som behöver utökat stöd tidigt i sin arbetslöshet. Utifrån individuella bedömningar anvisar Arbetsförmedlingen till matchningstjänster eller motiverande och vägledande insatser.

Den totala arbetslösheten 16–64 år i riket var i januari 8,8 procent, jämfört med 7,4 procent för ett år sedan. Arbetslösheten ökade i samtliga län och var högst i Södermanlands län med 11,2 procent och lägst i Västerbottens län med 6,6 procent.

Kort om arbetsmarknaden i januari 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2020.8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 460 313 personer (379 629).

  • 11,8 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,7).* Sammanlagt 

  • 62 193 ungdomar (50 309). 

  • 239 442 personer var öppet arbetslösa (208 117).

  • 220 871 personer deltog i program med aktivitetsstöd (171 452). 

  • 45 459 personer anmälde sig som arbetslösa (41 121).

  • 32 919 personer fick arbete (27 901).

  • 3 410 personer varslades om uppsägning (3 304).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i januari 2021.

Statistikkartor för alla län

Verksamhetsstatistiken för februari publiceras den 11 mars 2021 kl. 06:00.
 

Fakta om statistiken         

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se