Pressmeddelande, 12 oktober 2022

Färre ungdomar arbetslösa

Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att minska. I slutet av september var 39 000 unga inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en minskning med 11 000 på ett år.

I september var 333 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med närmare 55 000 personer jämfört med samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 6,6 procent från 7,5 procent på ett år. Bland ungdomar 18–24 år har arbetslösheten minskat till 8,3 procent från 9,8 procent under samma period.

– Den stora efterfrågan på arbetskraft har inte klingat av och det ger många jobböppningar, inte minst för ungdomar som har en gymnasieutbildning men som har liten eller ingen arbetslivserfarenhet, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Även långtidsarbetslösheten minskar

I september hade 154 000 personer varit utan arbete i mer än tolv månader. Det är 32 000 färre än samma månad för ett år sedan. Bland ungdomar är minskningen 3 500 personer till 9 000.

Arbetsförmedlingen fokuserar insatser och resurser på stöd till långtidsarbetslösa. Det innebär en ökad användning av anställningsstöd som till exempel nystartsjobb, lönebidrag och introduktionsjobb, samt ökat fokus på utbildning. För många långtidsarbetslösa är utbildning helt avgörande för att kunna konkurrera om jobben.

– Den goda arbetsmarknaden gagnar även dem som står längre ifrån arbetsmarknaden, men för att bryta långtidsarbetslöshet krävs ofta en kedja av insatser. Här är subventionerade anställningar centrala, men även praktik och matchningstjänster är viktiga och bidrar till att arbetssökande upprätthåller kontakten med arbetsmarknaden, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Kort om arbetsmarknaden i september 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2021.

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 332 737 personer (387 724).
  • 8,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 39 284 ungdomar (50 328).
  • 154 267 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (186 411).
  • 158 838 personer var öppet arbetslösa (190 388).
  • 173 899 personer deltog i program med aktivitetsstöd (197 336).
  • 34 013 personer anmälde sig som arbetssökande (34 987).
  • 31 854 personer fick arbete (38 866).
  • 1 893 personer varslades om uppsägning (1 946).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i september 2022.

 

Bifogat i detta utskick finns rapporten Arbetsmarknadsläget i Sveriges län som publiceras kvartalsvis inkl. bilaga.

 

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

 

 

Verksamhetsstatistiken för oktober publiceras den 15 november 2022 kl. 6:00.

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se