Pressmeddelande, 11 augusti 2022

Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska

Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att minska. I juli hade 159 000 arbetslösa varit utan jobb i minst tolv månader. Det är närmare 31 000 färre än samma månad förra året.

I slutet av juli var närmare 340 000 personer arbetslösa, vilket är en minskning med närmare 69 000 personer jämfört med samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 6,7 procent från 7,9 procent på ett år. Den har dock ökat sedan förra månadens 6,6 procent. Att arbetslösheten stiger något under sommaren är dock säsongsbetonat och beror främst på att personer som avslutat gymnasie- eller universitetsstudier skriver in sig på Arbetsförmedlingen.

– Arbetsmarknaden går fortsatt bra, men det är främst de med kortare tid i arbetslöshet som får jobb. De med längre tider i arbetslöshet har fortfarande svårare att få fäste på arbetsmarknaden även om totala antalet långtidsarbetslösa fortsätter att minska, säger Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef på Arbetsförmedlingen.

De som varit utan arbete i mer än 24 månader har jämfört med juli förra året ökat med 1 700 personer till 97 000.

– I vår prognos i juni beskrev vi en till stora delar fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden, men det finns orosmoln som kriget i Ukraina och inflationen som påverkar läget. Dessutom är långtidsarbetslösheten även fortsättningsvis en stor utmaning. Här krävs en kombination av olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken, men också inom andra politikområden. Ska Arbetsförmedlingen göra mer krävs dessutom mer resurser, vilket vi för en fortsatt dialog med vår uppdragsgivare om, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i juli 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2021.

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 339 782 personer (408 417).
  • 8,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 38 911 ungdomar (54 410).
  • 159 034 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (189 544).
  • 163 257 personer var öppet arbetslösa (200 595).
  • 176 525 personer deltog i program med aktivitetsstöd (207 822).
  • 25 996 personer anmälde sig som arbetssökande (29 674).
  • 19 626 personer fick arbete (25 551).
  • 1 176 personer varslades om uppsägning (1 212).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juli 2022.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för augusti publiceras den 14 september 2022 kl. 6:00.

Fakta om statistiken     

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se