Pressmeddelande, 14 januari 2021

Högst antal arbetslösa sedan 1997

Coronapandemin är en annan typ av kris än vad vi sett i modern tid och som slagit till hårt och snabbt på arbetsmarknaden. I genomsnitt under 2020 var totalt 437 000 personer inskrivna arbetslösa. Det är den högsta siffran sedan 1997. 

Redan under inledningen av året var arbetslösheten på väg uppåt till följd av en avmattning i ekonomin. Även om omfattande stödåtgärder dämpat utvecklingen steg arbetslösheten sedan i snabb takt när coronapandemin slog till med full kraft under våren. 
Arbetslösheten stabiliserade sig sedan under hösten. I slutet av december var arbetslösheten 8,8 procent jämfört med 7,4 procent ett år tidigare.

– Coronapandemin slog hårt i en konjunktur som redan var på väg att mattas av. Krisen har också påskyndat en strukturomvandling som innebär att vissa jobb inom exempelvis handeln inte kommer tillbaka, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer har ökat med närmare 24 000 personer jämfört med motsvarande månad ett år tidigare, till drygt 175 000 i december. Även den grupp som varit inskrivna 6–12 månader och som därmed riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet har ökat med drygt 40 000, till 112 000 personer i december.

– Det är oroväckande att långtidsarbetslösheten som redan är på rekordhöga nivåer fortsätter öka och att än fler riskerar att hamna där. Inte minst för de här grupperna är det särskilt viktigt med kompetensutveckling och utbildning, säger Annika Sundén.

Osäkerheten är stor kring hur pandemin och restriktionerna utvecklas och därmed också hur utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att se ut framöver. En farhåga är att den pågående krisen kommer innebära att långtidsarbetslösheten biter sig fast på höga nivåer.

Kort om arbetsmarknaden i december 2020

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2019.

  • 8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 456 453 personer (373 595).
  • 11,8 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 
  • 62 742 ungdomar (50 045). 
  • 238 244 personer var öppet arbetslösa (204 045).
  • 218 209 personer deltog i program med aktivitetsstöd (169 550). 
  • 39 660 personer anmälde sig som arbetslösa (31 204).
  • 26 258 personer fick arbete (18 409).
  • 2 857 personer varslades om uppsägning (3 405).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.
Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i december 2020.

Verksamhetsstatistiken för januari publiceras den 11 februari 2021 kl. 06:00.

 

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning   
 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se