Pressmeddelande, 12 april 2022

Arbetslösheten fortsätter nedåt

Arbetslösheten fortsätter att minska samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor.

I slutet av mars var närmare 355 000 personer inskrivna arbetslösa, vilket är en minskning med drygt 86 000 personer jämfört med samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat från 8,4 procent till 7,0 procent på ett år. Det är den lägsta arbetslöshetssiffran sedan september 2019.

Även antalet långtidsarbetslösa fortsätter att minska. I mars hade närmare 174 000 personer varit utan arbete i tolv månader eller mer, vilket är en minskning med 9 000 personer samma månad i fjol. Dock ökar antalet som varit utan arbete i två år eller mer med 6 000 personer till närmare 99 000.

Det är i dagsläget svårt att säga hur kriget i Ukraina kommer att påverka svensk ekonomi och arbetsmarknad. Det beror på hur kriget utvecklar sig, hur många som kommer och hur länge man blir kvar i Sverige.

– Arbetsmarknaden går bra och det finns rekordmånga lediga jobb i Platsbanken. Vi bedömer att ukrainare som flyr hit från kriget är relativt högutbildade vilket ökar chansen att få ett jobb, säger Anders Ljungberg, tf analyschef på Arbetsförmedlingen.

Hittills har relativt få ukrainare skrivit in sig på Arbetsförmedlingen men myndigheten följer utvecklingen noga och arbetar för högtryck med analys- och planeringsarbete.

– Vi tittar noga på vilket stöd vi kan erbjuda personer från Ukraina, men det allra bästa vore såklart att de fick jobb direkt. Vi ser ett stort intresse från arbetsgivare som vill anställa, därför är en central del av våra förberedelser att försöka skapa arenor där arbetsgivare kan möta möjliga personer att anställa, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i mars 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2021.

  • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 354 646 personer (440 261).
  • 8,6 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 40 371 ungdomar (57 794).
  • 173 542 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (182 130).
  • 162 176 personer var öppet arbetslösa (208 858).
  • 192 470 personer deltog i program med aktivitetsstöd (231 403).
  • 29 665 personer anmälde sig som arbetssökande (34 141).
  • 34 563 personer fick arbete (39 607).
  • 2 398 personer varslades om uppsägning (2 932).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i mars 2022.

Bifogat i detta utskick finns rapporten Arbetsmarknadsläget i Sveriges län som publiceras kvartalsvis.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för april publiceras den 12 maj 2022 kl. 6.

Fakta om statistiken     

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

PS, vi vill gärna ställa någora frågor till dig för att förbättra våra tjänster och information om Statistik och prognoser. Dina svar hjälper oss att bygga en bättre webbplats som uppfyller dina behov och krav. Enkäten tar cirka sex minuter att genomföra och du är helt anonym.

Tack på förhand!

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/7B4B518AC562EF1B

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se