Pressmeddelande, 22 september 2022

Här finns jobben efter högskolan

Nu är det dags att söka in till högskola och universitet. Möjligheterna till jobb är ofta stora inom yrken där det krävs en högskoleutbildning. Inom exempelvis områdena hälso- och sjukvård och pedagogik finns många yrken med goda möjligheter till jobb både på kort och lång sikt.

Den 17 oktober är sista ansökningsdagen till vårens utbildningar på universitet och högskolor. Arbetsförmedlingens prognoser visar att många högutbildade kommer att vara fortsatt eftertraktade på arbetsmarknaden. Stor efterfrågan blir det särskilt inom hälso- och sjukvård och utbildningssektorn de närmaste fem åren. Där finns det redan idag goda möjligheter att få jobb inom de flesta yrken. Det gäller även inom it och många tekniska yrken där möjligheterna att få jobb väntas bli stora.

– Efterfrågan på utbildad arbetskraft är fortsatt stor och med en avslutad högskoleutbildning har man ofta goda möjligheter att få jobb. Det gäller både idag och den dag konjunkturen vänder nedåt, säger Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

 

Den strukturomvandling som påskyndades av pandemin drivs framför allt av den tekniska utvecklingen. Digitalisering och automatisering är och förblir ett allt större inslag i arbetet framöver. När innehållet i vissa yrken förändras och arbetsuppgifter försvinner ställs det nya krav på kompetenser. Därför blir det livslånga lärandet allt viktigare.

 

– Då arbetsmarknadsläget ser olika ut för olika yrken är det bra att ta reda på hur möjligheterna att få jobb väntas se ut på sikt. Ett tips är att ta hjälp av Hitta yrkesprognoser på Arbetsförmedlingens webbplats. Men man ska förstås välja en utbildning som man är intresserad av och kan fullfölja, säger Kerstin Eriksson.

 

 

Exempel på yrken med liten konkurrens om jobben 2026

Arbetsterapeut

Ingenjörer

Läkare

Lärare

Mjukvaru- och systemutvecklare

Sjuksköterska

Systemanalytiker och it-arkitekt

 

 

Exempel på yrken med stor konkurrens om jobben 2026

Banktjänsteman

Fastighetsmäklare

Finansanalytiker och investeringsrådgivare

Fotograf

Informatör, kommunikatör och PR-specialist

Journalist

Utredare och kvalificerad handläggare

 

 

Observera att listor inte finns på regional nivå.

 

Få fakta, utbildningstips och karriärvägledning på Yrken och framtid på Arbetsformedlingen.se

 

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se