Pressmeddelande, 15 november 2022

Arbetslösheten minskar i långsammare takt

Arbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt än tidigare.

Den försämrade konjunkturen och orosmolnen i ekonomin visar sig i hur arbetsmarknaden utvecklas. Under oktober minskade arbetslösheten endast mycket svagt. Samtidigt ökade gruppen arbetslösa som varit utan arbete i mindre än sex månader för andra månaden i rad.

– Det här är ett tidigt tecken på att konjunkturen börjar få inverkningar på arbetsmarknaden. Den positiva trenden har stannat av och det är inte samma ruljans på jobb som tidigare, säger Arbetsförmedlingens enhetschef Anders Ljungberg.

Nästan 5000 personer varslades om uppsägning i oktober, vilket kan jämföras med en siffra runt 2000 per månad under perioden januari-september i år. Framför allt är det inom handel och industri som varslen har aviserats.

– Det är dock för tidigt att tala om ett trendskifte. Generellt så brukar antalet varsel vara fler i oktober jämfört med övriga månader, säger Anders Ljungberg.

Totalt var ungefär 333 000 personer inskrivna som arbetslösa under oktober, vilket är en minskning med 45 000 sedan i fjol vid samma tidpunkt. Andelen arbetslösa ligger på 6,6 procent, jämfört med 7,3 procent i oktober i fjol.
Nära 152 000 inskrivna har varit utan arbete i tolv månader eller mer.

– Arbetsförmedlingen fokuserar insatser för att bryta och förhindra långtidsarbetslöshet. Trots att arbetslösheten minskar har arbetsmarknaden fortsatt behov av utbildad arbetskraft, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Kort om arbetsmarknaden i oktober 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2021.

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 332 603 personer (377 011).
  • 8,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 38 871 ungdomar (47 810).
  • 151 846 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (184 218).
  • 156 599 personer var öppet arbetslösa (184 080).
  • 176 004 personer deltog i program med aktivitetsstöd (192 931).
  • 32 469 personer anmälde sig som arbetssökande (30 436).
  • 28 817 personer fick arbete (36 045).
  • 4 939 personer varslades om uppsägning (2 830).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2022.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för november publiceras den 15 decemer 2022 kl. 6:00.

Fakta om statistiken     

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se