Pressmeddelande, 14 december 2020

451 000 personer arbetslösa

Arbetslösheten fortsätter att öka jämfört med motsvarande månad i fjol. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa ökat med 87 000 personer.

I slutet av november var närmare 451 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,7 procent, att jämföras med 7,2 procent för ett år sedan. Dock har arbetslöshetsnivån stabiliserats under hösten.
Av de inskrivna arbetslösa är närmare 245 000 öppet arbetslösa. Det är 48 000 fler än i fjol.
I en jämförelse mellan män och kvinnor har den största ökningen det senaste året skett bland män, med närmare 50 000 till 240 000 personer. Bland kvinnor är ökningen 37 000 personer till 211 000.
Under samma tid har ungdomsarbetslösheten ökat med 13 000 personer till 63 000, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 11,8 procent.

Kort om arbetsmarknaden i november 2020

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2019.

  • 8,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 450 820 personer (363 950).
  • 11,8 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 
  • 62 795 ungdomar (50 084). 
  • 244 642 personer var öppet arbetslösa (196 822).
  • 206 178 personer deltog i program med aktivitetsstöd (167 128). 
  • 41 548 personer anmälde sig som arbetslösa (33 867).
  • 34 598 personer fick arbete (24 594).
  • 5 506 personer varslades om uppsägning (5 503).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter 2021–2022 publiceras på onsdag 16 december klockan 10.

Senaste veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras idag måndag, klockan 12.

Verksamhetsstatistiken för december publiceras den 14 januari 2021 kl. 06:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se