Pressmeddelande, 11 april 2024

Arbetslösheten ökar – utbildning alltid viktigt

Oavsett konjunkturläge kommer utbildning och kompetensutveckling att vara en viktig faktor för att arbetssökande ska bli attraktiva på arbetsmarknaden.

I slutet av mars var närmare 355 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en ökning med drygt 19 000 personer jämfört med ett år tillbaka och motsvarar en arbetslöshet på totalt 6,7 procent.

– Läget på arbetsmarknaden stämmer överens med våra prognoser. Vi ser en fortsatt ökning av arbetslösheten och en svagare arbetsmarknad. Detta är en följd av det tuffare ekonomiska läget som påverkar flera branscher, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens fortsatta bedömning är att arbetslösheten kommer att öka under 2024 för att därefter minska när ekonomin förstärks. Men oavsett finns det alltid en efterfrågan på utbildad arbetskraft.

– Även om konkurrensen om jobben har hårdnat finns det många lediga jobb att söka, särskilt för den med rätt utbildning. Därför kommer utbildning och kompetensutveckling fortsatt att vara viktigt och eftertraktat, fortsätter Eva Samakovlis.

Kort om arbetsmarknaden i mars 2024

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2023.

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 354 641 personer (335 328).
  • 7,6 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 41 280 ungdomar (37 261).
  • 141 720 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (142 990).
  • 178 389 personer var öppet arbetslösa (156 599).
  • 176 252 personer deltog i program med aktivitetsstöd (182 789).
  • 31 009 personer anmälde sig som arbetssökande (30 149).
  • 29 391 personer fick arbete (29 940).
  • 5 938 personer varslades om uppsägning (4 662).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i mars 2024.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för april publiceras den 14 maj 2024 kl. 6:00.

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Metoden för att beräkna arbetskraftens storlek, och därmed även den relativa arbetslöshetsnivån ändrades under 2024. Läs mer om ändringen här.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se