Pressmeddelande, 12 oktober 2023

Både arbetslösheten och varslen ökar

Arbetslösheten fortsätter att stiga samtidigt som antalet varsel ökar markant. Arbetsförmedlingen bedömer nu att arbetsmarknaden är på väg att vända.

I slutet av september var 332 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är ungefär lika många som för ett år sedan. Däremot har arbetslösheten stigit de senaste månaderna. Även antalet varsel ökade i september och antalet nya lediga jobb i Platsbanken minskade.

– Flera indikationer, till exempel ökat antal arbetslösa och att färre arbetsgivare annonserar efter arbetskraft, pekar på att arbetsmarknaden försvagas. Det är en väntad utveckling och i linje med våra prognoser, men vi följer situationen noggrant för att se hur det utvecklas, säger Emil Persson som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Totalt varslades 6 548 personer om uppsägning i september, vilket kan jämföras med drygt 2 000 under samma period förra året. Framför allt varslades personer inom bygg och industri.

– Det är absolut en ökning som är värd att notera. De mest drabbade branscherna är just de som brukar påverkas när det vänder nedåt på det här sättet. Förutom bygg och industri har det varit många varsel inom handeln, säger Emil Persson.

Kort om arbetsmarknaden i september 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2022.

  • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 332 267 personer (332 737).
  • 8,0 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 40 113 ungdomar (39 284).
  • 138 060 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (154 267).
  • 167 564 personer var öppet arbetslösa (158 838).
  • 164 613 personer deltog i program med aktivitetsstöd (173 889).
  • 36 396 personer anmälde sig som arbetssökande (34 013).
  • 29 507 personer fick arbete (31 854).
  • 6 548 personer varslades om uppsägning (1 893).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i september 2023.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för oktober publiceras den 14 november 2023 kl. 6:00.

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Statistiken för 2023 avser åldrarna 16-65 år om inget annat anges. Statistiken för 2022 avser åldrarna 16-64 år om inget annat anges.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se