Pressmeddelande, 23 maj 2024

Nya prognoser och bedömningar för yrken

Arbetsförmedlingens nya yrkesbarometer visar nulägesbedömningar och prognoser över efterfrågan på arbetskraft, både på nationell och regional nivå.

I den nya yrkesbarometern redovisas en rad olika yrken där det bedöms finnas stora möjligheter till arbete, exempelvis inom hälso- och sjukvård, transport och data/it.

– Att vi nu kan redovisa resultat på både nationell nivå och länsnivå gör att materialet kan användas av fler. En annan förbättring är att de nya bedömningarna bland annat baseras på hur arbetsgivare lyckas med sina rekryteringsförsök, vilket är en viktig grund för att få svar på hur utbud och efterfrågan inom olika yrken ser ut, säger Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker.

Den nya metoden inkluderar två perspektiv som inom ett och samma yrke belyser både möjligheter till arbete och rekryteringssituationen. Till exempel kan arbetsgivare ha svårt att rekrytera vilket gör att det finns stora möjligheter till arbete för arbetssökande med rätt kompetens. Samtidigt kan rekryteringssituationen kännetecknas av att exempelvis många arbetslösa söker jobb inom yrket eller att många nyligen lämnat yrket, något som Arbetsförmedlingen nu har möjlighet att beskriva.

– En tanke med de två perspektiven är att nyansera bilden av hur arbetsmarknaden ser ut både för arbetssökande och arbetsgivare, säger Kerstin Eriksson.

Urval av yrken med stora möjligheter till arbete

Arbetsterapeut

Buss- och lastbilsmekaniker

Ingenjör och tekniker inom elektroteknik/maskinteknik (inklusive civilingenjör)

Installations- och serviceelektriker

Lärare i yrkesämnen

Maskinställare och maskinoperatör inom metallarbete

Mjukvaru- och systemutvecklare

Revisor

Sjuksköterska

Specialistläkare

Samtliga yrken nationellt och på länsnivå – se bifogad Excelfil

Yrkes- och kompetensanalyser - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se