AFFS 2012:7

Upphävande av vissa av AMS föreskrifter och administrativa föreskrifter.

Beskrivning

  • AMSFS 1997:17 Anställningsstöd, föreskrifter
  • AMSFS 2000:6 Särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
    tillämpning av förordningen (2000:630), föreskrifter
  • AMSFS 2001:19 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, föreskrifter
  • AMSFS 2007:2 Ekonomiadministration, administrativa föreskrifter

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2012:7, upphävande Pdf, 44 kB.