Pressmeddelande, 27 oktober 2022

Ny bedömning: Arbetslösheten väntas öka

Arbetslösheten kommer att öka under 2023 men bristen på personal i många branscher väntas bestå. Det visar Arbetsförmedlingens nya bedömning.

Sedan pandemin klingade av har arbetslösheten minskat tack vare en stark efterfrågan på arbetskraft. I början av nästa år väntas dock arbetslösheten öka, enligt Arbetsförmedlingens nya bedömning. Detta beror på att risken för en sämre ekonomisk utveckling är högre än vid tidigare bedömningar. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och under första halvåret 2024 och kulminera kring 360 000 inskrivna arbetslösa för att sedan tryckas tillbaka igen under andra halvan av 2024. 

– Utvecklingen hänger i hög grad ihop med den pågående energikrisen i Europa samt hur snabbt världens riksbanker lyckas bekämpa den höga inflationen, säger Anders Ljungberg, enhetschef på analysavdelningen.

Inflationen har urholkat hushållens köpkraft vilket innebär att branscher som exempelvis restaurang och handel väntas drabbas först av krisen. Det är också i dessa branscher som många får sitt första jobb. Samtidigt bedöms personalbristen i många branscher bestå eftersom utbildningsväsendet inte hinner möta upp efterfrågan.

– Vi ser att de individer som först kommer att drabbas är de med en svagare anknytning till arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar och personer som saknar gymnasial utbildning. Att ha en utbildning i ryggen, vare sig det handlar om gymnasium eller något annat, är och förblir väldigt viktigt för dem som söker arbete, säger generaldirektör Maria Mindhammar.
 

Arbetsförmedlingens bedömning av antalet inskrivna arbetslösa, årssnitt:
2022: 343 000
2023: 344 000
2024: 354 000


Kunskapsseminarium
I dag kl 10 livesänds ett kunskapsseminarium i ämnet, där arbetsmarknadsexperterna Anders Ljungberg och Marcus Löwing diskuterar effekterna av konjunkturläget. 
Se sändningen här.

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se