Pressmeddelande, 12 juni 2019

120 000 nya jobb

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt de närmaste åren. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 120 000 nya jobb. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in och att högkonjunkturen har passerat toppen.

Arbetsförmedlingens prognos för 2019 visar att aktiviteten är förhållandevis hög på den svenska arbetsmarknaden. För helåret 2019 beräknas antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år öka med 67 000 personer eller 1,4 procent (enligt AKU). Nästa år väntas antalet sysselsatta stiga med 53 000 personer eller 1,1 procent.

Samtidigt märks en dämpad tillväxt i den globala ekonomin som påverkar Sverige. Prognosen, som bygger på intervjuer med 10 500 arbetsgivare, pekar på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Men efterfrågan avtar och toppen på konjunkturen har passerat. Dessutom är bristen på arbetskraft ett fortsatt hinder för jobbtillväxten i flera regioner och inom ett flertal branscher. Sysselsättningsnivån är nära taket för inrikes födda vilket gör att utvecklingen är beroende av att utrikes födda kommer i arbete.

– Det är avgörande att utrikes födda kommer i jobb för att arbetsgivare ska kunna växa och för att sysselsättningen ska kunna öka. Nio av tio av de nya jobb som växer fram kommer att tillsättas med personer som är utrikes födda, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Den totala arbetskraften bedöms öka under prognosperioden, och i kombination med ett svagare konjunkturläge och färre subventionerade jobb leder det till att arbetslösheten ökar. För 2019 beräknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stiger från 6,4 procent 2018 till 6,5 procent 2019. Under 2020 bedöms arbetslösheten öka till 6,7 procent. Samtidigt är risken stor för ökad långtidsarbetslöshet, särskilt bland de med kort utbildning.

– Fler behöver inkluderas och få fäste på arbetsmarknaden. För att det ska ske behöver fler gå utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna. Dessutom måste fler arbetsgivare justera sina krav vid rekryteringar, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Andel och antal arbetslösa i åldrarna 16-64 år (enligt SCBs arbetskraftsundersökningar):

  • 6,5 procent (344 000 personer) år 2019
  • 6,7 procent (359 000 personer) år 2020

Kontakt

Presskontakt:

Arbetsförmedlingens pressjour, 010-486 10 00

För kommentarer:

Anneli Almérus, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 05