Pressmeddelande, 19 maj 2022

Ny prognos: här finns jobben 2026

Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos visar att vårdyrken är fortsatt heta på arbetsmarknaden. Även poliser, förskollärare, och systemanalytiker, samt många byggyrken är eftertraktade. Slutförd gymnasie- eller högskoleutbildning innebär fortfarande goda möjligheter till arbete.

Idag publicerar Arbetsförmedlingen en uppdaterad prognos för cirka 180 yrken fram till 2026. Bland högskoleyrken med minst konkurrens finns vårdyrken, men det gäller även poliser, systemanalytiker, IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare.

 

Det är också stora möjligheter till arbete inom yrken som kräver lägre utbildningsnivå, bland annat medicinska sekreterare, vårdadministratörer, byggnads- och ventilationsplåtslagare samt träarbetare och snickare.

 

– Arbetsmarknaden har återhämtat sig starkt efter pandemin och vi bedömer att det över lag finns stora möjligheter till arbete inom många yrken, men då krävs oftast en utbildning, säger Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Utbildning fortsatt viktigt

Allt tyder fortsatt på att utbildning blir en allt viktigare faktor för att få ett jobb. En fullföljd gymnasieutbildning är vanligtvis ett grundkrav, men ofta behövs också en yrkes- eller högskoleutbildning.

 

– Det kommer att finnas jobb som inte kräver gymnasieutbildning, men konkurrensen om dessa bedöms vara större. Utbildning och yrkeskunskaper ger både bra jobbmöjligheter och bättre beredskap när arbetsmarknaden förändras, säger Ingrid Viklund Ros.

 

I Hitta yrkesprognoser på Arbetsförmedlingens hemsida kan du själv undersöka framtidsutsikterna för olika yrken. Här listas exempel på yrken där det förväntas vara mycket stora möjligheter att få jobb.

Urval av yrken som kräver högskoleutbildning, 2022 och 2026

Systemanalytiker och IT-arkitekter, Mjukvaru- och systemutvecklare, Arbetsterapeuter, Specialistläkare, Barnmorskor, Specialistsjuksköterskor, Tandläkare, Lärare i yrkesämnen, Förskollärare, Poliser

 

Urval av yrken inom övriga utbildningsnivåer, 2022 och 2026

Medicinska sekreterare och vårdadministratörer, Undersköterskor, Byggnads- och ventilationsplåtslagare, Träarbetare och snickare, Målare, Installations- och serviceelektriker, Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, Förare av jordbruks- och skogsmaskiner, Slaktare och styckare  Buss- och spårvagnsförare

  

Kontakta presstjänsten om ni önskar intervjua någon av våra jobbsökarexperter om framtidsjobben och hur man smartast kan tänka för att välja en hållbar yrkesinriktning som nybliven student, eller senare i livet.

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information: Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 61 04