Pressmeddelande, 11 februari 2020

Stor skillnad i arbetslöshet mellan olika län

Arbetslösheten fortsätter att stiga. I slutet av januari var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 380 000 personer. Det är 30 000 fler än ett år tidigare. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 0,4 procentenheter till 7,4 procent. Men det är stora skillnader mellan länen.

Antalet inskrivna arbetslösa i riket har ökat sedan juli 2019. Sedan dess har antalet inskrivna arbetslösa börjat öka i allt fler län. Ökningen beror främst på en svagare jobbtillväxt till följd av avmattningen i ekonomin samtidigt som arbetskraften fortsätter att växa i god takt.

– Arbetslösheten ökar nu på bred front – både geografiskt och bland olika grupper av arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Uppsala län har nu den lägsta arbetslösheten i landet, 5,9 procent. Den högsta arbetslösheten har Blekinge, Gävleborg och Södermanland, alla på 10,2 procent. Skillnader i arbetslöshet mellan olika län beror i allmänhet på bredden av olika branscher och tillgången på efterfrågad arbetskraft.

– Vi kan se att län med större branschbredd och en utvecklad tjänstesektor har lägre arbetslöshet än län med mer ensidig branschstruktur och traditionell industriprägel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens prognoser visar att den privata tjänstesektorn står för merparten av jobbtillväxten under 2020 och 2021.

Kort om arbetsmarknaden i januari 2020

Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2019.

  • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 379 629 personer (349 375).
  • 9,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt 50 309 ungdomar (46 563).
  • 208 177 personer var öppet arbetslösa (187 259).
  • 171 452 personer deltog i program med aktivitetsstöd (162 116).
  • 32 286 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (31 197).
  • 27 901 personer fick arbete (33 045).
  • 3 304 personer varslades om uppsägning (4 624).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i januari 2020.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kartor för alla län

Kontakt

Presstjänsten 010-486 10 00