Pressmeddelande, 05 november 2019

Projekt för nyanlända öppnar upp för jobb i byggbranschen

Under en två-årsperiod har 938 arbetssökande, i huvudsak nyanlända, genomgått en fyrstegsmodell för att bli anställningsbara inom byggbranschen. Av dessa har hittills 301 utbildat sig eller blivit validerade, och 274 har fått anställning eller praktik.

Arbetsmarknadsprojektet Sverige Bygger Nytt är ett samarbete mellan ESF-rådet, Arbetsförmedlingen, parterna inom byggbranschen samt Stockholm och Solna stad.

Projektet har haft som mål att matcha arbetssökande med det stora kompetensbehov som finns inom byggbranschen. Men man har också medvetet jobbat för att bryta mot inarbetade normer. Som en röd tråd i projektet har legat ökad jämställdhet och mångfald inom byggbranschen.

-- När de reguljära utbildningarna för samhällbyggnadssektorn läggs ner till följd av för lågt söktryck är det viktigt att branscherna hittar nya sätt att rekrytera, och bland grupper man inte har sökt bland tidigare, säger David Finch, projektledare för Sverige Bygger Nytt.

En del i projektet har varit att hitta lösningar som kan stå som modell för kompetensförsörjning. Resultatet har blivit en fyrstegsmodell, som bland annat innehåller vägledning, utbildning och matchning mot praktik eller anställning.

-- Bland annat får deltagarna, de arbetssökande, praktiskt och virtuellt pröva på olika yrken inom branschen för att se vilken inriktning de vill ta yrkesmässigt samtidigt som de fått träffa branschrepresentanter och lära sig mer om svensk arbetsmarknad, säger David Finch.

Projektet Sverige Bygger Nytt är medfinansierat av Europeiska Socialfonden, ESF, som är en av EU:s strukturfonder. Arbetsförmedlingen är projektägare. I projektets styrgrupp ingår också Byggnads Stockholm-Gotland, BYN Stockholm Gotland, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Installatörsföretagen, Solna stad, Stockholms stad och Sveriges Byggindustrier.

Mer information om projektet finns här http://sverigebyggernytt.eu/

Kontakt

För mer information: David Finch, 010-486 30 17

Presskontakt: Patrik Svensson, 010-487 01 42