Pressmeddelande, 11 juni 2020

Kraftig ökning av arbetslösheten

Under maj skedde en betydande ökning av antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Mest ökade arbetslösheten bland utrikes födda och ungdomar.

I slutet av maj var drygt 439 200 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är ungefär 108 100 fler än för ett år sedan. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 1,9 procentenheter till 8,5 procent.

De som först drabbas av arbetslöshet är personer som haft tillfälliga anställningar och personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar arbetslivserfarenhet. I den rådande krisen har branscher med typiska ingångsjobb på arbetsmarknaden drabbats hårt av varsel, så som hotell, restaurang och handel. Det sistnämnda berör bland annat ungdomar och utrikes födda. I den senare gruppen var 236 000 inskrivna arbetslösa i maj, vilket är 41 000 fler än för ett år sedan. Det motsvarar en ökning med 1,9 procentenheter till 20,6 procent.

Bland ungdomar 18–24 år ökade arbetslösheten med 3,9 procentenheter till 11,4 procent, vilket motsvarar ungefär 60 200 personer. Det är närmare 21 000 fler än för ett år sedan. Arbetslösheten är fortsatt högre bland unga män, 12,7 procent jämfört med 9,8 procent för unga kvinnor.

Kort om arbetsmarknaden i maj 2020

Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2019.

  • 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 439 263 personer (331 098).
  • 11,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 60 262 ungdomar (39 750).
  • 263 323 personer var öppet arbetslösa (170 202).
  • 175 940 personer deltog i program med aktivitetsstöd (160 896).
  • 40 891 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 457).
  • 24 142 personer fick arbete (34 680).
  • 8 568 personer varslades om uppsägning (4 879).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i maj 2020.

 

OBS, Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutsikterna våren 2020 publiceras tisdag den 16 juni, klockan 10.

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag den 15 juni, klockan 12.

Verksamhetsstatistiken för juni publiceras den 13 juli 2020 kl. 06.

Fakta om statistiken         

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se