Pressmeddelande, 04 maj 2020

Så prioriterar Arbetsförmedlingen i krisen

Antalet varsel om uppsägning och antalet nya arbetslösa har ökat dramatiskt i spåren av coronapandemin. Vi befinner oss i den största krisen i modern tid. Arbetsförmedlingen vidtar nu en rad åtgärder för att hantera den snabbt stigande arbetslösheten.

Läget på arbetsmarknaden är allvarligt. Om utvecklingen fortsätter bedömer myndigheten att arbetslösheten kommer att vara runt 11 procent i mitten av sommaren. Det motsvarar ungefär 570 000 inskrivna arbetslösa.

– Osäkerheten är stor, men vi räknar med att krisen varar året ut och att effekterna blir långvariga, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

För att ge så effektivt stöd till så många som möjligt prioriterar Arbetsförmedlingen nu om sina insatser. Först och främst handlar det om att ta hand om alla nyinskrivna så att de får sin ersättning och kommer vidare med att söka jobb eller utbildning.

För personer som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i tre månader och ännu inte räknas som långtidsarbetslösa kommer myndigheten att prioritera matchningstjänster hos upphandlade leverantörer.

– Vi vet att det är just i den här gruppen som våra matchningstjänster är som mest effektiva och kan göra nytta i stor skala, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

För den som varit arbetslösa mer än 12 månader, långtidsarbetslösa, kommer myndigheten att prioritera utbildning och förlängning av pågående insatser för att rusta dem inför en allt mer avancerad arbetsmarknad där kompetenskraven ökar.

Effektiviseringsarbetet och rekrytering av nya arbetsförmedlare för att ge service via telefon, chatt och video fortsätter. Medarbetare från andra delar av verksamheten kommer tillfälligt att arbeta med att ta emot nyinskrivna i dessa kanaler.

Trots åtgärderna bedömer myndigheten att alla pengar till insatser och program inte kommer kunna användas. Myndigheten räknar med att lämna tillbaka 3 av totalt 24,3 miljarder i oförbrukade programmedel och aktivitetsstöd vid årets slut. En viktig orsak är de kraftigt försämrade möjligheterna att få ut arbetssökande i subventionerade anställningar.

– Vi har höga ambitioner att ge stöd till så många arbetssökande som möjligt, men vi befinner oss i ett läge där många arbetsgivare har mycket svårt att ta emot arbetssökande, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Två andra förklaringar är det stora inflödet av arbetslösa samt myndighetens kapacitet att fatta beslut om arbetsmarknadspolitiska insatser.

Arbetsförmedlingen har en dialog med regeringen om möjligheten att ta med  programmedel in i 2021 då det kommer att finnas ett fortsatt stort behov av insatser.

Myndigheten har också en pågående dialog med regeringen om att förstärka Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, som bland annat omfattar kostnader för personal, kommande år jämfört med vad som hittills föreslagits.

– Vi står inför en oerhört stor utmaning, men jag känner en trygghet i alla professionella medarbetare och att regeringen noga följer utvecklingen och även fortsatt ger myndigheten förutsättningar att hantera situationen, säger Maria Mindhammar.

Utgiftsprognosen i sin helhet

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se