Pressmeddelande, 14 januari 2020

Arbetslösheten vände uppåt 2019

  Under 2019 skedde ett trendbrott där arbetslösheten övergick till att öka efter att ha minskat under en längre period.  I slutet av december ökade antalet inskrivna arbetslösa med drygt 29 000 till 374 000 personer jämfört med föregående år. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 0,4 procentenheter till 7,4 procent.

Antalet inskrivna arbetslösa ökade under 2019. Det beror på avmattningen i ekonomin och att arbetskraften samtidigt har fortsatt att växa i god takt.

- Under 2019 har arbetslösheten ökat. Det hänger samman med färre nya jobb samtidigt som fler söker arbete, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

 Under 2019 ökade arbetslösheten på bred front. Antalet inskrivna arbetslösa ökade för både kvinnor och män, för inrikes och utrikes födda och oavsett utbildningsnivå. Långtidsarbetslösheten började också att öka. Framför allt bland de med längst tider utan arbete, två år och mer.

Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsmarknadsutsikterna framöver är goda och det finns ett fortsatt stort behov av arbetskraft med minst gymnasial utbildning.

-
Under de senaste åren har jobbtillväxten historisk sett varit stark, och dämpas nu från höga nivåer, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I december månad ökade arbetslösheten i samtliga län förutom i Hallands län där arbetslöshetsnivån var oförändrad jämfört med föregående år.

 

Kort om arbetsmarknaden i december 2019.

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2018.

 • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 373 595 personer (344 413).
   
 • 9,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt  50 045 ungdomar (46 728).
   
 • 204 045 personer var öppet arbetslösa (185 712).
   
 • 169 550 personer deltog i program med aktivitetsstöd (158 701).
   
 • 25 179 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 581).
   
 • 18 409 personer fick arbete (23 524).
   
 • 3 405 personer varslades om uppsägning (2 940).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i december 2019.

Verksamhetsstatistiken för januari publiceras den 11 februari 2020 kl. 06:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kartor för alla län

 

Kontakt

Arbetsförmedlingens presstjänst nås via

telefon 010-488 10 00

press@arbetsformedlingen.se