Pressmeddelande, 14 september 2020

Fler går till jobb eller studier

Arbetslösheten ökar men samtidigt finns ljusglimtar på arbetsmarknaden. Allt fler lämnar Arbetsförmedlingen för jobb eller studier.

I slutet av augusti var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 475 000 personer. Det är en ökning med 126 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det betyder att arbetslösheten stigit från 7,0 procent till 9,1 procent på ett år.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar var drygt 72 000 i augusti, vilket är en ökning med ungefär 24 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Därmed har arbetslösheten ökat från 8,9 procent till 13,3 procent på ett år.

Det är fortsatt ett svårt läge på arbetsmarknaden med många som blir arbetslösa. Samtidigt ökar antalet som lämnar Arbetsförmedlingen för jobb och studier.

– Det visar att arbetsmarknaden börjar komma igång. Samtidigt ser vi en tudelning, de som får jobb är i huvudsak personer som blev arbetslösa under pandemin och som har gymnasieutbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Särskilt stor är rörligheten bland ungdomar. Nästan dubbelt så många ungdomar lämnade Arbetsförmedlingen för jobb i augusti jämfört samma månad föregående år. Och något fler än 9 000 unga lämnade för studier, vilket kan jämföras med drygt 5 000 samma period föregående år.

– En orsak är att det har tagits fram fler utbildningsplatser. Dessutom tenderar fler att studera när konjunkturen viker, det har vi sett i tidigare kriser. Nu är det en bra tidpunkt att kompetensutveckla sig så att man är redo när det vänder, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i augusti 2020

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2019.

  • 9,1 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 475 242 personer (349 724).
  • 13,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,9).* Sammanlagt 72 356 ungdomar (48 163).
  • 289 669 personer var öppet arbetslösa (192 905).
  • 185 573 personer deltog i program med aktivitetsstöd (156 819).
  • 38 333 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (28 705).
  • 28 675 inskrivna arbetslösa fick arbete (19 758).
  • 3 802 personer varslades om uppsägning (1 839).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i augusti 2020.

Verksamhetsstatistiken för september publiceras den 12 oktober 2020 kl. 06:00.

Fakta om statistiken         

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se