Pressmeddelande, 23 november 2021

Här är jobben som bryter långtidsarbetslösheten

Undersköterska, städare och personlig assistent är de vanligaste yrkena bland tidigare långtidsarbetslösa. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Långtidsarbetslöshet är ett stort problem på svensk arbetsmarknad. Antalet som varit arbetslösa ett år eller mer har ökat under flera års tid och i slutet av oktober var drygt 184 000 personer långtidsarbetslösa.

De som varit långtidsarbetslösa och sedan fått ett jobb står i skarp kontrast till sammansättningen av de långtidsarbetslösa totalt. Av dem som fått ett jobb har 85 procent minst en gymnasial utbildning och nästan 60 procent är inrikes födda. Det kan jämföras med att åtta av tio långtidsarbetslösa kommer från grupper med svag konkurrensförmåga. Till dessa räknas personer som saknar gymnasial utbildning, är födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller är 55 år och äldre.

– Det visar att det är de som står närmast arbetsmarknaden som främst får jobb och att chansen att få ett jobb ökar markant om du har en gymnasieutbildning, säger Henrik Bengtsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

De vanligaste yrkena som bryter långtidsarbetslöshet är undersköterska, städare, vårdbiträden, övriga servicearbetare samt personliga assistenter. Det finns dock stora skillnader mellan kvinnor och män, där kvinnor är koncentrerade till färre yrken och oftare arbetar i välfärdsyrken.

För att fler långtidsarbetslösa med svag konkurrensförmåga ska få ett jobb är utbildning särskilt viktigt. Därför arbetar Arbetsförmedlingen med att matcha dessa personer till utbildningar som leder till jobb. Samtidigt har inte alla samma förutsättningar att studera.

– Trösklarna till arbetsmarknaden behöver sänkas. Ett sätt att göra det är via subventionerade anställningar, exempelvis nystartsjobb, säger Henrik Bengtsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

* Statistiken finns endast på riksnivå.

 

Yrken som bryter långtidsarbetslösheten

  • Undersköterskor
  • Städare
  • Vårdbiträden
  • Övriga servicearbetare
  • Personliga assistenter
  • Buss- och spårvagnsförare
  • Restaurang- och köksbiträden
  • Butikssäljare
  • Barnskötare
  • Lager- och terminalpersonal

Kontakt

 Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se