Pressmeddelande, 17 januari 2022

Nytt index rankar chansen att byta bana för 177 yrken

Den som har ett yrke med låg efterfrågan på arbetskraft kan fundera på att byta yrkesbana för att minska risken för att bli arbetslös. Arbetsförmedlingen har tagit fram ett index som visar hur lätt eller svårt det är inom olika yrken att byta bana utan att vidareutbilda sig. Resultaten kan användas av aktörer för att dimensionera utbildningar och av yrkesverksamma för att undvika arbetslöshet.

Att byta yrke är ett av flera sätt för anställda i yrken med en nedåtgående efterfrågan på arbetskraft att minska risken att bli arbetslösa. Det brukar inbegripa studier, men för flera yrkeskategorier är tröskeln till ett nytt yrke lägre än så. Den befintliga kompetensen och erfarenheten kan i många fall användas inom flera olika yrken. Arbetsförmedlingens yrkesmobilitetsindex visar hur stora möjligheterna är i genomsnitt inom en viss yrkesgrupp att byta yrke utan att behöva studera. I listan rankas 177 yrken utifrån den genomsnittliga möjligheten att byta yrke.

Analysen visar att anställda i yrken inom data/IT, pedagogiskt arbete och socialt arbete har störst förutsättningar för yrkesmobilitet. Minst förutsättsättningar för yrkesmobilitet har anställda inom yrkesområdena transport, tillverkningsarbete samt installation, drift och underhåll. 

-    Indexet och resultatet av vår analys är tänkt att kunna användas av aktörer som arbetar med planering och dimensionering av utbildning för att veta vem man bör rikta sig till. Men den kan också fungera som en tankeväckare för var och en att fundera över sina möjligheter på arbetsmarknaden och fatta väl underbyggda karriärbeslut säger Sofia Törneke, en av rapportförfattarna.

Resultaten används sedan för att lokalisera yrkesgrupper som kan befinna sig i en riskzon för arbetslöshet. Dessa grupper identifieras genom att vi även tittar på arbetsmarknadsläget i det nuvarande yrket samt det historiska flödet till arbetslöshet. 
De yrkesgrupper som utifrån analysen löper störst risk för arbetslöshet är: kontorsassistenter och sekreterare, handpaketerare, maskinoperatörer inom livsmedelsindustri, pappersvaruindustri, plast- och gummiindustri och påfyllning, packning och märkning, montörer av metall-, gummi- och plastprodukter, tryckare och prepresstekniker, budbilsförare samt taxiförare. Inom dessa yrken finns personer som kan behöva stöd i form av kompetensutveckling eller att ställa om till andra yrken.

Rapporten Yrkesmobilitetsindex på den svenska arbetsmarknaden

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

Mer information

YM-listan