Pressmeddelande, 28 juni 2017

Här är det lättast att få jobb

Det är gott om jobb inom många yrken. Allra hetast på arbetsmarknaden är sjuksköterskor, ingenjörer, lärare och flera yrken inom byggbranschen. Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden.

I dag presenterar Arbetsförmedlingen en ny rapport om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Den visar en fortsatt mycket stark arbetsmarknad för många yrken under 2017 och första halvåret 2018.

- Vi har en mycket bred jobbtillväxt. Nu är det goda eller mycket goda möjligheter till jobb inom 7 av 10 yrken. Men för att få jobb krävs i allmänhet minst gymnasieutbildning, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Listan över yrkesområden som är, och kommer att vara, heta på arbetsmarknaden toppas av bygg- och anläggning, pedagogiskt arbete, data/IT, samt hälso- och sjukvård.

Sjuksköterskor, förskollärare, civilingenjörer, lärare och läkare är exempel på hett eftertraktade yrken. Det gäller även bland annat kockar, VVS-montörer, undersköterskor och elektriker. På topplistan återfinns bara yrken som kräver gymnasieexamen eller högre utbildning.

Rapporten visar också en mer utbredd brist på kvalificerad arbetskraft, som nu får allt tydligare konsekvenser. Den hämmar utvecklingen av nya jobb, men underlättar samtidigt för nyutexaminerade att komma in på arbetsmarknaden. Det har också blivit lättare att få jobb för fler yrkesgrupper, till exempel inom administration, när arbetsgivarna söker nya medarbetare som avlastar och kompletterar personal inom bristyrken.

- Tillgången till utbildad arbetskraft minskar och därför blir det ännu viktigare att vägleda och motivera till utbildning som leder till jobb. Här har både Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledningen en viktig roll, säger Annelie Almérus.

För kommentarer: Annelie Almérus, analytiker, Arbetsförmedlingen: 010-487 67 05

Presskontakt: 010-486 10 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt