Pressmeddelande, 24 november 2020

Digital rekryteringsmässa för att hitta kompetens utanför Sverige

Många arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens i Sverige och behöver söka även utomlands. Eftersom det är olämpligt att träffas fysiskt anordnar Arbetsförmedlingen den 26 november en digital rekryteringsmässa där 21 arbetsgivare erbjuder 300 lediga tjänster.

Kompetens som efterfrågas är bland annat lärare, sjuksköterskor, läkare, veterinärer, ingenjörer och olika inriktningar inom Life Science. Bland arbetsgivarna finns flera regioner, men också till exempel Malmö stad och LKAB.

Under mässan har arbetsgivarna möjlighet att träffa kandidater från andra länder inom EU och EES. De kan intervjua arbetssökande via chatt eller video, antingen under mässan eller senare. Arbetsgivarna har en egen digital mässplats där de kan presentera sitt företag och beskriva vilken typ av kompetens de söker. Att delta kostar ingenting.

– Inom många yrken har det länge varit svårt att hitta tillräckligt med personal i Sverige, och då är det ett bra komplement att söka kandidater inom andra EU- och EES-länder, säger Miguel Salvador, Eures-rådgivare på Arbetsförmedlingen.

- Att Eures by Arbetsförmedlingen kan erbjuda digitala lösningar gör att vi underlättar för arbetsgivarna att rekrytera trots annorlunda fysiska förutsättningar i år. Digitala mässor gör att fler kan delta och därmed breddar vi rekryteringsmöjligheterna vilket är positivt, avslutar Miguel Salvador. 

Rekryteringsmässan är ett arrangemang inom Eures-samarbetet och intresserade kandidater anmäler sig i förväg via webbplatsen.

Tid: Torsdag 26 november klockan 11-16

Kontakt

Mer information:

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Miguel Salvador Eures-rådgivare på Arbetsförmedlingen, 010-486 91 99