Pressmeddelande, 16 december 2020

Stabilare arbetsmarknad men återhämtningen blir mer utdragen

Läget på arbetsmarknaden är fortsatt allvarligt och återhämtningen väntas bli mer utdragen än tidigare bedömningar. Arbetslösheten börjar öka igen under första halvåret 2021 men osäkerheten är stor. Detta visar Arbetsförmedlingens bedömning för åren 2021 och 2022 som släpptes idag.

Arbetslösheten har stabiliserats under hösten. Men den ökade smittspridningen dämpar återhämtningen som inleddes under sommaren. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka första halvåret 2021 till följd av lägre efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten kommer sedan att minska något men ändå ligga kvar på en hög nivå 2022.

För 2020 beräknas antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen hamna på i genomsnitt 437 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent för helåret 2020. År 2021 och 2022 beräknas arbetslösheten till 9,1 respektive 8,6 procent i genomsnitt, vilket är något lägre än tidigare bedömningar.

– Effekterna av pandemin kommer att påverka arbetsmarknaden i flera år. Både arbetsgivare och arbetssökande behöver ställa om och vara aktiva. Samtidigt ställer det stora krav på oss och våra samarbetsparter som kommunerna. Framför allt för att fler ska kunna delta i reguljära utbildningar, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Många nya arbetslösa har minst gymnasial utbildning och färsk arbetslivserfarenhet. Det gör att konkurrensen om jobben ökar och att personer som var arbetslösa redan före krisen har fått en svårare situation. Risken är stor att antalet långtidsarbetslösa, som redan är på rekordhöga nivåer, fortsätter att öka framöver. I slutet av november hade över 100 000 personer varit utan arbete i sex till tolv månader. Dessa riskerar nu att hamna i långtidsarbetslöshet.

Krisen bidrar även till att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden går snabbare. Digitalisering och automatisering blir viktigare vilket ställer nya och högre krav på arbetskraftens kompetenser.

– Idag saknar 145 000 inskrivna arbetslösa en fullföljd gymnasieutbildning. Samtidigt förändras arbetsmarknaden och efterfrågade kompetenser. Att vägleda och motivera till utbildning och omställning kommer att vara en av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter, säger analyschef Annika Sundén. 

Andel och antal inskrivna arbetslösa (årligt genomsnitt)

2020               8,5 procent    437 000

2021                9,1 procent    476 000

2022               8,6 procent    447 000        


Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se