Pressmeddelande, 13 januari 2022

Stark återhämtning under 2021 men fortsatt hög långtidsarbetslöshet

Arbetsmarknaden återhämtade sig i en snabb takt och arbetslösheten minskade stadigt under 2021. I genomsnitt var 409 000 personer inskrivna som arbetslösa under året och närmare hälften var långtidsarbetslösa. 

I takt med lättade restriktioner ökade efterfrågan på arbetskraft och omkring 313 000 personer lämnade Arbetsförmedlingen för ett arbete under året. Till följd av det minskade arbetslösheten med 86 000 personer. I december var arbetslösheten 7,2 procent jämfört med 8,8 procent ett år tidigare. 

– Under 2021 återhämtade sig arbetsmarknaden snabbt och under året har arbetslösheten minskat framförallt för ungdomar, inrikes födda och personer med minst gymnasieutbildning, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt som arbetslösheten minskade, ökade antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer. Som mest var 190 000 personer långtidsarbetslösa under året innan även långtidsarbetslösheten sakta började minska. I december hade 180 000 personer varit utan arbete i mer än ett år. Av dem är mer än hälften födda i ett land utanför Europa. Oroväckande är att antalet personer som varit utan arbete i mer än två år har ökat under hela året.

– De som var arbetslösa före pandemin har fått en svårare situation och hamnat allt längre från arbetsmarknaden. För de här personerna är det särskilt viktigt med utbildning så att fler kan möta arbetsgivarnas krav, säger Sandra Offesson.

Nu har återigen hårdare restriktioner satts in på grund av pandemin. Om och hur det kommer att påverka arbetsmarknaden framöver är osäkert. Vissa branscher har fortsatt stort behov av personal, medan andra snabbt känner av begränsningar. Oavsett restriktioner kommer det att krävas breda insatser för att få ner långtidsarbetslösheten. Den pågående krisen innebär att långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast på höga nivåer.

– Det är viktigt att få en ny chans i arbetslivet för den som varit arbetslös länge, att få ny kompetens och bli del av ett nätverk. Olika anställningsstöd, arbetsmarknadsutbildning och praktik är bra insatser, men det kan bli lite tuffare igen nu när smittspridningen ökar. Här samarbetar vi med bland annat kommuner och fristående aktörer för att ge ett bra stöd, säger Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen.
 

Kort om arbetsmarknaden i december 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2020.

  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 370 455 personer (456 453).
  • 8,7 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 44 354 ungdomar (62 742).
  • 179 096 personer var öppet arbetslösa (238 244).
  • 191 359 personer deltog i program med aktivitetsstöd (218 209).
  • 24 425 personer anmälde sig som arbetssökande (32 368).
  • 26 181 personer fick arbete (26 258).
  • 1 306 personer varslades om uppsägning (2 857).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i december 2021.
 

Statistikkartor för alla län

Mer statistik 

Verksamhetsstatistiken för januari publiceras den 11 februari 2022 kl. 6:00.

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se