Pressmeddelande, 13 augusti 2018

Fortsatt lägre arbetslöshet

Arbetslösheten fortsätter att minska i alla län. I slutet på juli var 339 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än för ett år sedan.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet i samtliga län. I slutet på juli var arbetslösheten 6,9 procent, jämfört med 7,3 procent för ett år sedan. Det är dock skillnader i arbetslöshet mellan olika delar av landet, från 4 procent i Gotlands län till över 9 procent i Gävleborg, Södermanland och Skåne.

- Jobben fortsätter att växa fram på bred front och vår senaste prognos visar att högtrycket på svensk arbetsmarknad består även nästa år. Utbildade inom hälso- och sjukvård, pedagogik, data och IT eller bygg är extra eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Andreas Mångs, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetslöshetsnivån bland utrikes födda har minskat från 21,8 till 19,9 procent på ett år. Samtidigt har arbetslösheten bland inrikes födda gått ned från 3,9 till 3,6 procent. Totalt var 198 000 utrikes födda och 141 000 inrikes födda inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i juli.

- Arbetslösheten minskar tydligt bland både inrikes och utrikes födda, men det är fortfarande stora skillnader i arbetslöshet. För att fler nyanlända ska få jobb är utbildning och subventionerade anställningar viktiga, säger Andreas Mångs.

Antalet anmälda varsel ligger kvar på historiskt låga nivåer. I juli anmäldes 2 300 varsel om uppsägning jämfört med 3 300 för ett år sedan.

Kort om arbetsmarknaden i juli.

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017.

 • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 338 930 personer (355 553) varav 49 566 inom etablering (58 930).

 • 8,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,0).* Sammanlagt 46 329 ungdomar (52 526) varav 8 240 inom etablering (10 991).

 • 187 764 personer var öppet arbetslösa (193 170).
 • 151 166 personer deltog i program med aktivitetsstöd (162 383).

 • 22 055 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (21 830).

 • 25 746 personer fick arbete (25 606) varav  968 inom etablering (1 603).
 • 2 266 personer varslades om uppsägning (3 281).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juli 2018.

  Verksamhetsstatistiken för augusti publiceras den 12 september kl. 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99