Pressmeddelande, 21 april 2021

Snabbspår till jobb för nyanlända agronomer

50 nyanlända agronomer och hortonomer med examen från sina hemländer går en specialanpassad påbyggnadsutbildning. Nio månader gör dem redo för den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna kommer från hela landet och ett antal har redan fått jobb.

Omkring 50 nyanlända experter på mark-, växt- eller trädgård med examen från sina respektive hemländer får en komplettering som gör dem redo för jobb inom sitt specialområde i Sverige. Den första kullen blev färdiga vid årsskiftet och den andra blir klar i juni. Utbildningen är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Arbetsförmedlingens ESF-projektet Mer mat, fler jobb.

Svensk arbetsmarknad får ett välkommet tillskott av agronomer och hortonomer och några deltagare har redan kommit in på arbetsmarknaden. Det finns ett visst behov av denna yrkesgrupp och det gäller särskilt agronomer med yrkeserfarenhet, säger Jannika Nordwall, projektkoordinator på Arbetsförmedlingen.

I påbyggnadsutbildningen, eller det så kallade snabbspåret, ingår två månader svenska för agronomer, tre månader teoretiska studier vid SLU samt en fyra månader lång praktikperiod.

När det gäller praktikplatser har vi stött på svårigheter på grund av corona-pandemin. Många agronomarbetsplatser, exempelvis större rådgivningsföretag, kommuner och länsstyrelser har hamnat i ett läge där de tänkta handledarna jobbar hemifrån. Satsningen är ändå uppskattad från de gröna arbetsgivarna och tillsammans har vi efter hand hittat lösningar för att studenterna ska kunna få sin praktik, säger Margareta Stigson, kontaktperson på SLU.

Utbildningen var planerad som i huvudsak digital och den pågående pandemin har inte inneburit några större hinder, än för just praktiken.

Kontakt

Mer information: Jannika Nordwall, projektkoordinator, Arbetsförmedlingen, 010-487 24 84

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se