Pressmeddelande, 14 december 2022

Historiskt hög brist på arbetskraft

Arbetslösheten kommer att öka under nästa år. Samtidigt väntas uppgången i arbetslösheten bromsas tack vare den historiskt höga bristen på arbetskraft. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin nya prognos.

Sverige förväntas gå in i en lågkonjunktur nästa år och med den följer även en ökad arbetslöshet. Samtidigt har arbetsgivarnas upplevda brist på arbetskraft under hösten fortsatt att öka från redan höga nivåer. Den stora bristen på kompetens medför att arbetsgivarna i större utsträckning värnar om att behålla sin personal, vilket bidrar till att uppgången av arbetslösheten bromsas.

– Arbetsgivarna är mer försiktiga att nyanställa men vi ser ingen tvärinbromsning som vi kunde göra inom delar av arbetsmarknaden under pandemin. Det kommer vara fortsatt stor efterfrågan på utbildad arbetskraft, inte minst inom vård och omsorg, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Långtidsarbetslösheten befaras öka

Långtidsarbetslösa, alltså personer som har varit utan arbete i mer än tolv månader, kommer att få ännu svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Fler behöver därmed ta del av utbildningsinsatser och subventionerade anställningar för att öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden på sikt.

– Arbetsförmedlingen behöver arbeta långsiktigt och målinriktat eftersom det tar tid att skaffa sig den kompetens som krävs. Vi behöver jobba tillsammans med kommunerna, arbetsgivarna och de privata aktörerna för att bryta och förhindra långtidsarbetslösheten, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Andel och antal inskrivna arbetslösa

(Årligt genomsnitt, utfall för 20202021, prognos 20222024)

2020              8,5 procent    437 000

2021              7,9 procent    409 000

2022              6,8 procent    343 000

2023              6,9 procent    357 000

2024              6,9 procent    363 000

 

Kunskapsseminarium
I dag klockan 13.00-13.30 livesänds ett kunskapsseminarium i ämnet, där arbetsmarknadsexperterna Anders Ljungberg och Marcus Löwing diskuterar effekterna av konjunkturläget. Se sändningen här: Utvecklingen på arbetsmarknaden 2023 – 2024 - Arbetsförmedlingen - Play (arbetsformedlingen.se)

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se