Pressmeddelande, 08 mars 2021

Drygt 30 procent fler utrikesfödda kvinnor i arbete tack vare ny matchningsmetod

Genom att tillämpa ett nytt arbetssätt hoppas Arbetsförmedlingen kunna öppna fler dörrar för personer med kortare skolgång och få anställningar i sitt CV. I projektet Jämställd etablering synliggörs arbetssökandes informella kompetenser, vilket gjort det möjligt att finna en efterfrågan på arbetsmarknaden. 10 procentenheter fler utrikesfödda kvinnor har kommit i arbete, det är en tredjedel fler än de hade varit utan insats.

För den som har få eller inga formella meriter är det svårt att få jobb. I statistiken visar det sig att det framför allt är invandrade kvinnor som på grund av brist på tidigare anställningar eller avslutad dokumenterad skolgång hamnat under radarn för matchning mot arbete hos Arbetsförmedlingen eftersom det är svårt att få en arbetsgivare intresserad av en person som inte har dokumenterade meriter. I projektet visar det sig att värdet av att synliggöra en persons informella kompetens är stort för arbetsgivare som är mån om att hitta rätt person.

Inom Jämställd etablering skapas den informationen genom att varje deltagares motivation, informella kompetenser och egenskaper kartläggs, benämns och synliggörs. På samma sätt inventeras arbetsgivares behov av kompetens, bortom den traditionella och ett möte möjliggörs.

- Att arbeta, fylla en funktion och stå på egna ben är viktigt för självkänslan och livsgnistan för alla människor. Genom medel från Europeiska socialfonden prövade vi matchningsmetoden Matchning från dag ett i ett nationellt forskningsprojekt. Efter två år ser vi tydliga resultat, från många orter i landet, på att matchningsinsatser kan stötta denna målgrupp till arbete, säger projektägare Eva Lindh-Pernheim, regionchef inom Arbetsförmedlingen.

I den första delrapporten finns nu tydlig evidens för att utan ökade kostnader stötta fler av de som står längst från arbetsmarknaden – främst utrikes födda kvinnor – direkt till arbete. Projektet har inneburit att 10 procentenheter fler är i arbete än de hade varit annars. Ökningen motsvarar drygt hälften av sysselsättningsgapet mellan utrikes födda kvinnor och inrikes födda kvinnor. Om resultatet håller i sig finns stora samhällsvinster att göra.

Projektet är inte i hamn ännu, men redan nu ser Arbetsförmedlingen stora möjligheter att skala upp arbetsmetoden och implementera den i sin verksamhet. 

- Oavsett hur den reformerade Arbetsförmedlingen kommer se ut har vi nytta av att veta hur man kan matcha de utan formell kompetens mot arbete, utan att det kostar mer, säger Eva Lindh-Pernheim.

Vid intresse av lokala exempel kontakta press@arbetsformedlingen.se

 

Ort

Antal deltagare Antal i arbete Procentuellt i arbete så här långt
Luleå Boden 140 69 49,2
Umeåregionen 189 81 42,8
Sundsvall Härnösand 238 99 41,5
Gävle Sandviken 184 69 37,5
Sthlm City 242 87 35,9
Eskilstuna 241 69 28,6
Södertälje 166 54 32,5
Nyköping Katrineholm 103 24 23,3
Linköping 290 87 30
Bohuslän 169 57 33,7
Borås 367 144 39,2
Göteborg 369 99 26,8
Halmstad 141 30 21,2
Helsingborg Landskrona 230 84 36,5
Lundaregionen 225 72 32
Malmö 416 153 36,7
TOTALT 3710 1272 34,2

Kontakt

Arbetsförmedlingens presstjänst 010-486 10 00