Så lyckas du med nystartsjobb i din verksamhet: Experten tipsar om fördelarna

Publicerad: 2024-04-18

Drygt 22 000 personer är i dag anställda med nystartsjobb i Sverige.
– Ersättningen gör att många arbetsgivare vågar anställa personer som kanske inte arbetat på ett tag, säger Ellinor Wassberg, rekryteringsexpert på Arbetsförmedlingen.

Mari Eriksson, verksamhetschef på Furans äldreboende, tillsammans med nystartsjobbaren Rozina Nowrozi. (Foto: Håkan Lindgren)

Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen som betalas ut när arbetsgivare anställer en person som varit borta från arbetslivet en längre tid, eller är ny i Sverige.

Så kan du anställa med nystartsjobb

Att få ett jobb kan förändra livet för någon som är långtidsarbetslös eller kommer från ett annat land. Men även för arbetsgivare innebär nystartsjobb stora fördelar när rekryteringen breddas och möjligheterna att hitta rätt medarbetare ökar.

Ellinor Wassberg, rekryteringsexpert

– Vi ser att det ekonomiska stödet gör det lättare för arbetsgivare att våga satsa på en person. Det kan till exempel vara någon som har helt rätt egenskaper men saknar formell kompetens, eller en nyanländ som har stor potential men som inte riktigt kan språket och därför behöver extra stöd under en tid, säger Ellinor Wassberg, rekryteringsexpert på Arbetsförmedlingen.

Stort antal nystartsjobb

Satsningen ger tydliga resultat och forskning visar att subventionerade anställningar är den mest effektiva insatsen för att bryta långtidsarbetslöshet.

– Vi vill att fler arbetsgivare upptäcker och använder sig av möjligheterna med nystartsjobb och förhoppningsvis leder det till att vi får se en positiv utveckling och att ännu fler kan anställas, säger Ellinor Wassberg.

Stödet gör att arbetsgivare vågar satsa

Det finns många fördelar med att anställa en person med nystartsjobb.

– Den ekonomiska ersättningen gör att många arbetsgivare vågar anställa personer som kanske inte arbetat på ett tag. En annan positiv aspekt som underlättar processen är att nystartsjobb fungerar som vilken annan anställning som helst och kan användas både för tillsvidare- och visstidsanställningar, heltid eller deltid, säger Ellinor Wassberg.

Så stor blir ersättningen om du anställer med nystartsjobb

Motivationen till utbildning ökar

För den som varit arbetslös en längre period eller är ny i Sverige kan ett nystartsjobb innebära en avgörande möjlighet för det framtida arbetslivet. Undersökningar visar även att motivationen att utbilda sig ökar bland personer som haft ett nystartsjobb.

– Ett jobb betyder så mycket. Inte bara för individens ekonomiska situation och självständighet, utan även för självförtroendet. Det ger arbetslivserfarenheter, språkträning och nätverk som förbättrar chanserna framåt. Dessutom skapas ringar på vattnet där vi ser hur hela familjer påverkas på ett positivt sätt, säger Ellinor Wassberg.