Stöd till företag med sysselsättningskrav

Deltar ditt företag i en upphandling med krav på att anställa arbetslösa? Vi kan hjälpa arbetsgivare med sysselsättningskrav att anställa människor som står långt från arbetsmarknaden.

Vad är sysselsättningskrav?

I offentliga upphandlingar ställer många kommuner, regioner och myndigheter krav på företag att anställa arbetslösa, ett så kallat sysselsättningskrav. Arbetsförmedlingen kan på flera sätt hjälpa arbetsgivare som vill rekrytera personer som står långt från arbetsmarknaden.

Sysselsättningskrav i upphandlingar (upphandlingsmyndigheten.se)

Frågor och svar om sysselsättningskrav (upphandlingsmyndigheten.se)

Anställ med stöd

Arbetsförmedlingen kan stötta rekryteringen på olika sätt. Skicka in en intresseanmälan så blir du kontaktad av en arbetsförmedlare. Tillsammans kommer ni fram till hur ni kan få hjälp att hitta rätt person för jobbet.

Anmäl intresse för att anställa med ekonomiskt stöd

Anställ personal direkt från en utbildning

Arbetsförmedlingen utbildar personer inom branscher där det idag finns ett stort behov av arbetskraft. Här kan ni enkelt hitta pågående utbildningar och se hur många som utbildas i de aktuella branscherna.

Anställa från utbildning - så går det till