Rekryteringsutbildning – för dig som har svårt att hitta rätt kompetens

Behöver du rekrytera, men har svårt att hitta kandidaterna? Tillsammans med Arbetsförmedlingen är det möjligt att i en av våra befintliga arbetsmarknadsutbildningar skapa en skräddarsydd utbildningsstart. Detta kallas för rekryteringsutbildning.

Ung kvinna klädd i sjukvårdskläder.

Arbetsförmedlingen utbildar personal inom branscher där det idag finns ett stort behov av arbetskraft.

Skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning

En rekryteringsutbildning är möjlig att få om en eller flera arbetsgivare söker personal inom ett bristyrke och kan erbjuda anställning efter genomförd utbildning.

För att starta en rekryteringsutbildning är det viktigt att du som arbetsgivare:

  • Medverkar i planering av utbildningen och är med i urvalet av deltagare.
  • Tar emot deltagare under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Kontakta Arbetsförmedlingen på 0771–508 508 för att höra mer om våra arbetsmarknadsutbildningar.

Rekryteringsutbildning - så här funkar det

Oavsett om det handlar om styckning eller att köra buss så kan det vara svårt att hitta utbildade och kompetenta medarbetare. Så här löste två företag utmaningen genom rekryteringsutbildning.

Skräddarsydd utbildning av styckare

En livsmedelsproducent behövde anställa styckare, ett bristyrke idag. I samarbete med företaget skapade därför Arbetsförmedlingen en skräddarsydd utbildning till yrket.

Snabb väg till jobb som styckare

Många nya bussförare med rekryteringsutbildning

Arbetsförmedlingen och bussbolaget Nobina har ett samarbete sedan flera år tillbaka där en skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning lett till hundratals nya busschaufförer för företaget.

Arbetsmarknadsutbildning ger branschen många bussförare

Svårt hitta arbetskraft?

Upplever du att det är svårt att hitta rätt kompetens när du söker nya medarbetare? Här hittar du tips kring hur vi kan hjälpa dig och vad du själv kan göra.

Få tips och hjälp