Bidrag för personligt biträde

Du kan få bidrag för personligt biträde om du har en medarbetare som behöver återkommande stöd för att klara sitt arbete. Bidraget är till för att kompensera dig när en annan medarbetare behöver gå ifrån sitt arbete för att hjälpa personen. Nivån på bidraget beror på vilket stöd medarbetaren har behov av.

Du kan få bidraget om du

  • anställer eller har anställt en person som behöver per­sonligt stöd för att klara återkommande arbetsuppgifter,
  • är egen företagare och själv har en funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp av ett personligt biträde,
  • tar emot en ung person som behöver personligt stöd för att kunna delta i praktisk arbetslivsorientering tar emot en arbetssökande som behöver per­sonligt stöd för att kunna,
  • delta i ett arbets­marknadspolitiskt program eller en arbetslivs­inriktad rehabilitering.

Om bidraget

  • Det personliga biträdet fungerar som ett stöd i samband med återkommande arbetsuppgifter eller återkommande arbetssituationer som personen på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av på egen hand. Det är arbetstagaren som utför arbetsuppgifterna, inte det personliga biträdet.
  • Vi betalar ut bidraget till dig, högst 60 000 kronor per år. Du kan få bidrag för personligt biträde så länge din medarbetare behöver stöd för att klara sina arbetsuppgifter. Om du är egen företagare och behöver ett personligt biträde på grund av att du har en funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter kan du få upp till 120 000 kronor per år.
  • Tänk på att medarbetaren ska vara delaktig eftersom personen ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att du ska kunna få bidraget.

Vi gör en bedömning

Nivån på bidraget påverkas av hur stort behovet av stöd är och vilken kostnad du har för det personliga biträdet. Tillsammans med dig och medarbetaren gör vi en bedömning av arbetsförmågan. För att vi ska kunna fastställa bidragsbeloppet behöver du lämna in en redogörelse där det framgår i vilka återkommande arbetsmoment eller arbetssituationer personen behöver ett biträde. Det behöver även finnas en beräkning av kostnaden per månad för biträdet, baserat på antal timmar och kostnaden per timme.