Blanketter och intyg för arbetsgivare

Vanliga blanketter, intyg och informationsblad för dig som är arbetsgivare.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg behöver du fylla i då en arbetstagare söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd:

Arbetsgivarintyg

Deltidsintyg behöver du fylla i åt deltids- och timanställda som är anmälda på Arbetsförmedlingen:

Deltidsintyg (Ladda ner blanketten och fyll i den på din dator) Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Deltidsintyg (Skriv ut blanketten och fyll i den för hand, med bläckpenna) Pdf, 81 kB. (Pdf, 81 kB)

Ansökan om skadeersättning

Blankett för att ansöka om skadeersättning om en deltagare orsakat skada som medfört kostnader för företaget:

Ansökan om skadeersättning (Ladda ner blanketten och fyll i den på din dator) Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Ansökan om skadeersättning (Skriv ut blanketten och fyll i den för hand, med bläckpenna) Pdf, 78 kB. (Pdf, 78 kB)

Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar vid vissa arbetsmarknadspolitiska program:

Faktablad försäkringsskydd Pdf, 268 kB. (Pdf, 268 kB)

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar:

Faktablad arbetsmiljöansvar Pdf, 145 kB. (Pdf, 145 kB)