Lönebidrag – när du anställer någon med en funktionsnedsättning

Du kan söka lönebidrag när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Om du har rätt till bidrag så kompenserar vi för de anpassningar som behöver göras.

Anställ den som

  • Har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, till exempel en begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa.

Om anställningen

  • Tillsammans tar vi fram en plan för att öka den anställdas arbetsförmåga.
  • Den anställda ska ha kollektivavtalsenlig lön och andra förmåner som i väsentliga delar är likvärdiga kollektivavtalet i branschen.

Det finns tre former av lönebidrag

  1. Lönebidrag för utveckling i anställning - Bidrag för att en person ska pröva på ett yrke eller kunna gå en utbildning.
  2. Lönebidrag för anställning - Bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.
  3. Lönebidrag för trygghet i anställning - Långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb.

Vi gör en bedömning

Nivån på lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du vill anställa. Tillsammans med er gör vi en bedömning av personens arbetsförmåga. Du kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 20 000 kronor per månad för heltid. Det finns även möjlighet för dig att få ett utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser.

Kom igång så här

  1. Du skickar in en allmän intresseanmälan för att anställa med stöd. Du kan inte anmäla intresse för ett specifikt stöd.
  2. Vi tar emot din anmälan och en bekräftelse skickas till kontaktpersonen i din anmälan.
  3. En arbetsförmedlare kontaktar dig och tillsammans kommer ni fram till hur ni kan matcha behoven. Du får också information om vad det innebär att anställa med stöd och om den fortsatta processen.