Låt någon arbetsträna på ditt företag

Du kan hjälpa fler in arbete genom att ta emot personer som får arbetsträna hos dig. Vi hjälper dig att komma igång. Arbetsträning är en del av jobb- och utvecklingsgarantin med syfte att arbetssökande ska få träna på att befinna sig på en arbetsplats.

Vad är arbetsträning?

Arbetsträning innebär att en person under en tid får vara på din arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Arbetsträning behöver inte vara att lära sig specifika arbetsuppgifter. Det kan handla om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater, samt bekanta sig med krav och förväntningar som finns på en arbetsplats.

Vad är jobb- och utvecklingsgarantin?

Den som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Personen kan då exempelvis få hjälp med att ordna arbetspraktik, arbetsträning, utbildning eller starta eget företag.