Låt någon arbetsträna på ditt företag

Du kan hjälpa någon till arbete genom att ta emot en person som får arbetsträna hos dig. Arbetsträning och förstärkt arbetsträning innebär att deltagaren får vara på en arbetsplats och med handledning delta i verksamheten. Vi hjälper dig att komma igång.

Vad är arbetsträning?

Arbetsträning innebär att en person under en tid får vara på din arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Arbetsträning behöver inte vara att lära sig specifika arbetsuppgifter. Det kan handla om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater, samt bekanta sig med krav och förväntningar som finns på en arbetsplats.

Vad är förstärkt arbetsträning?

Förstärkt arbetsträning är arbetsträning med hög grad av handledning. Förstärkt arbetsträning används när en person har behov som inte kan tillgodoses via en vanlig arbetsträning.

Den som är utsedd till handledare på din arbetsplats ska iaktta deltagarens förutsättningar för olika typer av arbetsuppgifter och arbetssituationer samt göra en skattning av motivation, närvaro, samarbetsförmåga och behov av handledning. Målet är att få en bild av den enskildes förutsättningar för arbete.

För vem är arbetsträning och förstärkt arbetsträning?

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning kan användas för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet.