Arbetspraktik - skapar möjligheter för framtida anställning

Arbetspraktik kan hjälpa unga att komma ut i arbetslivet och personer som har varit arbetslösa länge att få en nystart eller en prova på-period. Nyanlända kan till exempel testa om deras yrkeskunskap motsvarar de krav som finns på yrket i Sverige.

Vad innebär praktik?

  • Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov.
  • Du behöver inte betala några arbetsgivarkostnader för den som praktiserar.
  • Praktikanten får aktivitetsstöd av Försäkringskassan och är försäkrad för arbetsskada.
  • Vi samråder med de fackliga organisationerna inför varje praktik.
  • Praktikanten kan bli kallad till obligatoriska möten med oss.
  • Arbetsgivaren förväntas vara tillgänglig som handledare eller mentor under praktikperioden.
  • Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov, men utgår från minst en vecka och max sex månader.

Gäller för dem som

  • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar.
  • är över 25 år och saknar arbete.

Vad får praktikanten i ersättning?

När personen praktiserar får den ersättning från Arbetsförmedlingen om den uppfyller våra krav. Vissa personer får ersättning från sin sjukförsäkring och kan kontakta Försäkringskassan för mer information.

Tips om yrkeskompetens­bedömning

Vill du ta emot en praktikant som inte har så stor arbetslivserfarenhet från Sverige? Då kan vi erbjuda en yrkeskompetensbedömning. Bedömningen görs av den som är handledare för praktikanten. Vi hjälper dig att komma igång med processen.

Syftet med yrkeskompetensbedömning är att ge arbetssökande som är nya i Sverige eller har varit här en tid, en möjlighet att visa upp sina kunskaper. Bedömningen underlättar både för arbetsgivare att förstå vilka kunskaper den arbetssökande har, och för den arbetssökande att få ett slags bevis som kan leda till ett framtida jobb.

Yrkeskompetensbedömning