Arbetspraktik - skapar möjligheter för framtida anställning

Arbetspraktik innebär att en arbetssökande praktiserar på en arbetsplats för att få arbetslivserfarenhet och praktisk erfarenhet inom ett yrke.

Vad är arbetspraktik?

Arbetspraktik innebär att en person under en tid får prova riktiga arbetsuppgifter under handledning på en arbetsplats. Praktiken är till för att deltagaren ska få praktiska erfarenheter av ett arbete och stärka sina möjligheter att få en anställning.

Det är viktigt att det finns en handledare med goda yrkeskunskaper tillgänglig under praktiken för att den ska ge ett bra resultat.

Arbetspraktik är inte en anställning utan en möjlighet för deltagaren att prova på att arbeta utifrån sina behov. Deltagaren kan under praktikperioden få ersättning som utbetalas av Försäkringskassan och är också försäkrad för arbetsskada.

Gäller för dem som

  • Arbetsförmedlingen bedömer behöver stärka sin möjlighet att få ett arbete.

Yrkeskompetens­bedömning

Yrkeskompetensbedömning kan vara en del av arbetspraktiken och innebär att praktikanten får sina yrkeskunskaper bedömda.

Syftet med yrkeskompetensbedömning är att ge arbetssökande som är nya i Sverige eller har varit här en tid, en möjlighet att visa upp sina kunskaper. Bedömningen underlättar både för arbetsgivare att förstå vilka kunskaper den arbetssökande har, och för den arbetssökande att få ett slags bevis som kan leda till ett framtida jobb.

Yrkeskompetensbedömning (pdf, 159 kB)

Mer information

Faktablad om praktik (pdf, 111 kB)

Praktik inom staten