Utbilda och rekrytera - sök direkt från utbildning

Anpassa utbildning efter ditt behov

Hitta kandidater inom bristyrken

Helt kostnadsfritt

Vad är arbetsmarknadsutbildning?

En arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning för arbetssökande inom en bransch där det finns ett stort behov av arbetskraft.

Kan jag anställa en student?

Ja, du kan besöka en pågående utbildning för att träffa personer som studerar. Vilka utbildningar som är aktuella beror på hur arbetsmarknaden ser ut. Aktuella utbildningar hittar du i Anställa från utbildning.

Går det att anpassa utbildning efter behov?

Ja, Arbetsförmedlingen planerar utbildningen tillsammans med dig och leverantören och tar fram en urvalsprocess för att hitta lämpliga kandidater.

Om du dessutom hittar rätt person i en pågående arbetsmarknadsutbildning kan resten av utbildningen göras om efter ditt behov.

Sök arbetskraft direkt från utbildning

I tjänsten Anställa från utbildning kan du se pågående utbildningar. När du hittat en utbildning som matchar dina rekryteringsbehov tar du kontakt med utbildningsanordnaren och kan påbörja din rekrytering.

Skräddarsydd utbildning löser kompetensbrist

HKScan behövde anställa styckare - som det råder brist på. Lösningen blev en rekryteringsutbildning till yrket tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Så rekryterar du i bristyrken

13 tips för att hitta eftertraktad kompetens.

Arbetspraktik - en möjlig väg till anställning

Vill du ta emot en praktikant? Arbetspraktik kan hjälpa personer ut i arbetslivet.