Nystartsjobb - när du anställer någon som varit utan arbete länge

Du har möjlighet att få ekonomiskt stöd om du anställer en person som har varit arbetslös länge eller någon som är nyanländ i Sverige. Du kan ansöka om nystartsjobb när du har en person i åtanke, eller så kan du förlänga ett pågående nystartsjobb. Bidraget motsvarar lägst summan av arbetsgivaravgiften. Du skickar in din ansökan med bank-id.

 

Just nu är det många som ansöker om nystartsjobb. Handläggningstiden är därför något längre än vanligt. Vi hör av oss så snart som möjligt efter att du har gjort din ansökan.

Vem kan signera ansökan med bank-id?

Möjlighet till 12 extra månaders nystartsjobb

Du som har ett pågående beslut där stödtiden löper ut mellan den 1 mars och den 31 december 2021, kan ansöka om stöd i ytterligare 12 månader. Du som har denna möjlighet kommer att få information från oss via post om hur du ansöker.

Om du tidigare har fått beslut om 12 extra månader är det inte möjligt att få 12 extra månader till för samma anställning.

Loading...

Du kan anställa en person som

 • Är mellan 20 och 25 år som har varit utan arbete på heltid minst 6 av de senaste 9 månaderna.
 • Fyllt 25 år och varit utan arbete mer än 12 av de senaste 15 månaderna.

Vilka anställningsformer gäller ersättningen för?

Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid.

Vad krävs av mig som arbetsgivare?

Du måste vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

 • Att du betalar ut lönen elektroniskt under hela stödperioden.
 • Inte har näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
 • Inte har betydande betalningsanmärkningar.

Checklista inför din ansökan

 • Läs på om alla detaljer i faktabladet.
 • Samla alla kontaktuppgifter och personnummer till den du ska anställa.
 • Beskriv arbetsuppgifterna som ingår i jobbet.

Vad händer efter ansökan?

 • Vi kontrollerar att ditt företag uppfyller de kriterier som krävs för att få anställa med nystartsjobb.
 • Vi kommer sedan överens med dig om uppföljning och fortsatt kontakt.
 • När du fått vårt beslut, blir du även informerad om hur du får din ersättning utbetald.