• Pressmeddelande, 27 juni 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 20 juni 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 15 juni 2022

  Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 14 juni 2022

  Arbetslösheten fortsätter att minska. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 78 000 personer.

 • Pressmeddelande, 13 juni 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 08 juni 2022

  Arbetslösheten minskar stadigt. Samtidigt skapar stigande räntor, ökande inflation och kriget i Ukraina oro över hela världen. Hur påverkas arbetsmarknaden framöver och vilka utmaningar står Sverige inför?

 • Pressmeddelande, 07 juni 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 30 maj 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 25 maj 2022

  Det är inte för sent att söka sommarjobb, varken för studenter eller andra. Flest lediga jobb finns inom vård och omsorg, men många branscher söker personal och kompetenskraven skiftar.

 • Pressmeddelande, 23 maj 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 19 maj 2022

  Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos visar att vårdyrken är fortsatt heta på arbetsmarknaden. Även poliser, förskollärare, och systemanalytiker, samt många byggyrken är eftertraktade. Slutförd gymnasie- eller högskoleutbildning innebär fortfarande goda möjligheter till arbete.

 • Pressmeddelande, 17 maj 2022

  Behovet av utbildade tandläkare, läkare, sjuksköterskor, veterinärer och lärare är stort i Sverige. Att leta kompetens inom EU är därför intressant för arbetsgivarna. På Arbetsförmedlingen Eures digitala rekryteringsevent den 19 maj deltar cirka 10 arbetsgivare från hela landet.

 • Pressmeddelande, 16 maj 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 12 maj 2022

  Arbetslösheten i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är nu rekordlåg. Samtidigt skiljer sig återhämtningen efter pandemin stort mellan landets län.

 • Pressmeddelande, 10 maj 2022

  I dag lanserar Arbetsförmedlingen och arbetsgivarorganisationen Fremia en nationell överenskommelse för att motverka långtidsarbetslösheten. Målet är att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburna aktörer, och på så sätt skapa förutsättningar så att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter till behovsanpassat stöd och för att kunna övergå i arbete eller studier.

 • Pressmeddelande, 10 maj 2022

  EU:s massflyktsdirektiv innebär att Sveriges myndigheter behövt anpassa vilka stöd och insatser som kan användas. Arbetsförmedlingen ser anställningar med ekonomiskt stöd som mest aktuella för flyktingar som beviljats tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd enligt direktivet, men bäst är naturligtvis en anställning direkt utan stöd.

 • Pressmeddelande, 09 maj 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 04 maj 2022

  En tredjedel av de som är arbetslösa saknar gymnasieutbildning. Andelen har ökat de senaste tio åren, trots att antalet kortutbildade i befolkningen minskat.

 • Pressmeddelande, 02 maj 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 25 april 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 22 april 2022

  Över fyrahundra jobb ska bemannas när Arbetsförmedlingen och Visita slår upp portarna till besöksnäringsdagarna. Sexton arbetsgivare, varav flera kedjor, ska intervjua arbetssökande över nätet. Många kommer också att besöka de tjugoåtta utbildningarna runt om i landet för att rekrytera.

 • Pressmeddelande, 19 april 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 12 april 2022

  Arbetslösheten fortsätter att minska samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor.

 • Pressmeddelande, 11 april 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 07 april 2022

  Möjligheterna till jobb är ofta stora inom yrken där det krävs en högskoleutbildning. Inom exempelvis områdena hälso- och sjukvård och pedagogik finns många yrken med goda jobbmöjligheter både på kort och lång sikt.

 • Pressmeddelande, 04 april 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 28 mars 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 22 mars 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 18 mars 2022

 • Pressmeddelande, 15 mars 2022

  Kockar har varit ett bristyrke i många år, men efter pandemin är det extra tufft för många arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen. Att leta kompetens inom hela EU kan därför vara en lösning. På Arbetsförmedlingen Eures digitala rekryteringsevent Chefs for Sweden den 16 mars deltar cirka 40 arbetsgivare från hela landet.

 • Pressmeddelande, 14 mars 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 10 mars 2022

  Nyanmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen var i februari 198 000. Det är nästan 90 000 fler än i februari 2020.

 • Pressmeddelande, 07 mars 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 28 februari 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 21 februari 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 17 februari 2022

  Nu finns chansen att hitta jobb och samtidigt vidga vyerna. På Arbetsförmedlingen Eures rekryteringsmässa Crossing Nordic Borders den 24 februari finns över 2 000 lediga jobb i våra nordiska grannländer och i norra Sverige. Rekryteringsbehovet är brett med både tillsvidareanställningar och semestervikariat. Många jobb kräver enbart gymnasieutbildning. 

 • Pressmeddelande, 17 februari 2022

  Antalet anmälda sommarjobb på Platsbanken är tillbaka på nivåerna före pandemin. Nu finns det 48 000 lediga sommarjobb att söka, allra flest inom vård och omsorg.

 • Pressmeddelande, 14 februari 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 10 februari 2022

  Arbetslösheten fortsätter att minska på bred front. Allra snabbast minskar arbetslösheten bland unga.

 • Pressmeddelande, 08 februari 2022

  Arbetsförmedlingens arbete för att utbilda personal, leverantörer och arbetssökande för ökad upptäckt av våld i nära relationer har tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. Arbetet har fått effekt.

 • Pressmeddelande, 07 februari 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 03 februari 2022

  Valet till gymnasieskolan är i full gång. Arbetsförmedlingens digitala tjänst Hitta yrkesprognoser visar vilka yrken som kommer att ge de bästa jobbmöjligheterna på arbetsmarknaden framöver.

 • Pressmeddelande, 31 januari 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 24 januari 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 24 januari 2022

  Onsdag den 26 januari är det premiär för Matjobb 2022 – Sveriges första digitala jobbmässa för företag inom gröna näringar och livsmedelsproduktion.

 • Pressmeddelande, 17 januari 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 17 januari 2022

  Den som har ett yrke med låg efterfrågan på arbetskraft kan fundera på att byta yrkesbana för att minska risken för att bli arbetslös. Arbetsförmedlingen har tagit fram ett index som visar hur lätt eller svårt det är inom olika yrken att byta bana utan att vidareutbilda sig. Resultaten kan användas av aktörer för att dimensionera utbildningar och av yrkesverksamma för att undvika arbetslöshet.

 • Pressmeddelande, 13 januari 2022

  Arbetsmarknaden återhämtade sig i en snabb takt och arbetslösheten minskade stadigt under 2021. I genomsnitt var 409 000 personer inskrivna som arbetslösa under året och närmare hälften var långtidsarbetslösa. 

 • Pressmeddelande, 10 januari 2022

  Korrigering av arbetslöshetsnivå Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 03 januari 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.