• Pressmeddelande, 26 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 19 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 13 juli 2021

  Arbetslösheten har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året till 7,9 procent i slutet av juni. Det är en minskning med drygt 58 000 personer jämfört med samma månad förra året. Men arbetslösheten varierar kraftigt utifrån geografi, ålder, kön och ursprung.

 • Pressmeddelande, 12 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 06 juli 2021

  För att underlätta byte av yrkesbana och livslångt lärande har åtta myndigheter fått uppdraget att skapa förutsättningar för olika digitala lösningar. Dessa ska både förbättra den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden och göra det lättare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

 • Pressmeddelande, 05 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 29 juni 2021

  De hetaste yrkena framöver finns inom vården. Det visar Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos. Det kommer även att vara stor efterfrågan på snickare, systemutvecklare, lärare och ingenjörer. För dem som avslutar gymnasie- eller högskoleutbildning är jobbchanserna överlag goda.

 • Pressmeddelande, 28 juni 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 21 juni 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 16 juni 2021

  Läget på arbetsmarknaden har förbättrats, men återhämtningen når inte alla, visar Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikter våren 2021. Den rekordhöga långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast och situationen kommer att kräva att fler ställer om – från individer till samhället i stort.

 • Pressmeddelande, 15 juni 2021

  Hur fortsätter pandemin att påverka arbetsmarknaden i Sverige? Hur utvecklas arbetslösheten?

 • Pressmeddelande, 15 juni 2021

  Arbetslösheten fortsätter långsamt nedåt. I maj började närmare 43 000 inskrivna arbetslösa ett arbete eller utbildning.

 • Pressmeddelande, 14 juni 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 07 juni 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 31 maj 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 26 maj 2021

  Det är inte för sent att söka sommarjobb. Varken för årets studenter eller andra. Det finns jobb, även om antalet utannonserade sommarjobb på Platsbanken har minskat i spåren av pandemin. Flest lediga jobb finns inom vård och omsorg.

 • Pressmeddelande, 24 maj 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 17 maj 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 12 maj 2021

  55–64-åringarna är den åldersgrupp som ökat mest bland de långtidsarbetslösa. På ett år har gruppen ökat med närmare 10 000 personer till 44 000. Mer behöver göras för att ta till vara äldres kompetens.

 • Pressmeddelande, 10 maj 2021

  Nytt utskick med korrigerad arbetslöshetssiffra. Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 06 maj 2021

  I maj tar ytterligare sju av Statens servicecenters servicekontor i Borås, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Skövde och Varberg över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 99 servicekontor denna service.

 • Pressmeddelande, 03 maj 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 28 april 2021

  Arbetslösheten har nått kulmen men är fortsatt hög. Enligt Arbetsförmedlingens nya bedömning kommer i genomsnitt 434 000 personer vara inskrivna arbetslösa under 2021. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent, jämfört med 9,1 procent som var bedömningen från december.

 • Pressmeddelande, 26 april 2021

 • Pressmeddelande, 21 april 2021

  50 nyanlända agronomer och hortonomer med examen från sina hemländer går en specialanpassad påbyggnadsutbildning. Nio månader gör dem redo för den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna kommer från hela landet och ett antal har redan fått jobb.

 • Pressmeddelande, 19 april 2021

 • Pressmeddelande, 13 april 2021

  Många arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens i Sverige och behöver söka medarbetare utomlands. EURES i Sverige, Norge och Finland anordnar en digital rekryteringsmässa den 15 april. 56 arbetsgivare erbjuder 230 lediga tjänster.

 • Pressmeddelande, 13 april 2021

  Långtidsarbetslösheten ökar i spåren av pandemin och kan under 2021 komma att överstiga 200 000 personer. Det sker samtidigt en förskjutning av vilka som hamnar i långtidsarbetslöshet när personer som blev arbetslösa i pandemin fortsatt står utan arbete. Samtidigt syns en viss ljusning på arbetsmarknaden och fler som står nära arbetsmarknaden får jobb.

 • Pressmeddelande, 12 april 2021

 • Pressmeddelande, 06 april 2021

 • Pressmeddelande, 29 mars 2021

 • Pressmeddelande, 25 mars 2021

  En högskoleutbildning ökar chanserna till jobb. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård och pedagogiska yrken.

 • Pressmeddelande, 23 mars 2021

  Vilka jobb ska man satsa på? Nu är det dags för Corona-studenterna att välja inriktning. Våra experter Charlotte Lindman, Miranda Nour-Forsberg, Ellinor Wassberg och Omid Rahmanian – svarar på frågor i ditt program om framtidsbranscher, yrken att satsa på, lönenivåer och utbildningar.

 • Pressmeddelande, 22 mars 2021

 • Pressmeddelande, 15 mars 2021

 • Pressmeddelande, 12 mars 2021

  Som ett led i reformeringen fortsätter Arbetsförmedlingen att införa matchningstjänsten Rusta och matcha, KROM, successivt i hela landet. Införandet sker i ytterligare tre etapper med start i maj 2021.

 • Pressmeddelande, 11 mars 2021

  Rekordhöga varseltal och en arbetslöshet som steg i hög takt, pandemins påverkan på arbetsmarknaden har varit dramatisk. Läget är stabilare men utveckling på arbetsmarknaden står och väger och långtidsarbetslösheten är ett orosmoln.

 • Pressmeddelande, 08 mars 2021

 • Pressmeddelande, 08 mars 2021

  Genom att tillämpa ett nytt arbetssätt hoppas Arbetsförmedlingen kunna öppna fler dörrar för personer med kortare skolgång och få anställningar i sitt CV. I projektet Jämställd etablering synliggörs arbetssökandes informella kompetenser, vilket gjort det möjligt att finna en efterfrågan på arbetsmarknaden. 10 procentenheter fler utrikesfödda kvinnor har kommit i arbete, det är en tredjedel fler än de hade varit utan insats.

 • Pressmeddelande, 01 mars 2021

 • Pressmeddelande, 01 mars 2021

  I mars tar ytterligare fyra av Statens servicecenters servicekontor i Fagersta, Karlskoga, Trelleborg och Örebro över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 92 servicekontor denna service.

 • Pressmeddelande, 23 februari 2021

  I maj planerar Arbetsförmedlingen att införa matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) i ytterligare 52 kommuner. Detta är ett nytt steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen inför 2022.

 • Pressmeddelande, 22 februari 2021

 • Pressmeddelande, 18 februari 2021

  Antalet anmälda sommarjobb på Platsbanken har minskat kraftigt i spåren av pandemin. Men det finns jobb att söka, allra flest inom vård och omsorg.

 • Pressmeddelande, 15 februari 2021

 • Pressmeddelande, 15 februari 2021

  Nu kan det snart vara slut på det tidsödande växlandet mellan olika jobbannonsplattformar för den som söker jobb. Genom ett samarbete mellan Sveriges största annons- och matchningsaktörer kommer arbetssökande att kunna få en heltäckande bild av utlysta jobb, oavsett plattform. Den tekniska lösningen testas inledningsvis i Platsbanken.

 • Pressmeddelande, 11 februari 2021

  I januari var 62 000 ungdomar i 18–24-årsåldern inskrivna som arbetslösa. Det är 12 000 fler än för ett år sedan och motsvarar en arbetslöshet på 11,8 procent mot 9,7 förra året.

 • Pressmeddelande, 10 februari 2021

  Ett tusen jobb ligger i potten när Gotlandsmässan öppnar sina digitala portar den 17 februari. Eftersom mässan är digital kan arbetssökande och arbetsgivare träffa varandra på coronasäkert avstånd.

 • Pressmeddelande, 08 februari 2021

 • Pressmeddelande, 04 februari 2021

  Mer mat ska produceras i Sverige, har riksdagen beslutat. Och regeringen har klassat livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet. Samtidigt råder brist på välutbildad arbetskraft i de gröna näringarna. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Arbetsförmedlingen bildar nu ett gemensamt branschråd för att säkra kompetensförsörjning och kartlägga utbildningsbehov.