• Pressmeddelande, 12 oktober 2021

  Bristen på arbetskraft har blivit tydlig efter att restriktionerna lättats. Flera branscher över hela landet upplever problem med att hitta personal trots en hög arbetslöshet.

 • Pressmeddelande, 11 oktober 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 04 oktober 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 27 september 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 24 september 2021

  Dramaten och TeaterAlliansen bjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Media in till en audition för skådespelarstudenter som tagit examen under de senaste två åren. Syftet är att möjliggöra möten mellan unga skådespelare och branschens arbetsgivare. Audition äger rum i Stockholm den 27-28 september i Målarsalen på Dramaten.

 • Pressmeddelande, 20 september 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 15 september 2021

  En högskoleutbildning ökar chanserna till jobb. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård och pedagogiska yrken.

 • Pressmeddelande, 14 september 2021

  Antalet arbetslösa fortsätter att minska samtidigt som långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. I slutet av augusti var drygt 188 000 personer långtidsarbetslösa. Mer än hälften av dem har varit utan arbete i mer än två år.

 • Pressmeddelande, 13 september 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 06 september 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 30 augusti 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 24 augusti 2021

  I morgon onsdag är det dags för en digital fjällmässa. Arbetssökande kan träffa ett tiotal arbetsgivare online. De erbjuder 850 lediga jobb i fjällvärlden. Det är tredje året i rad som Arbetsförmedlingen arrangerar fjällmässan digitalt.

 • Pressmeddelande, 23 augusti 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 16 augusti 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 11 augusti 2021

  I slutet av juli var drygt 408 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är närmare 70 000 färre personer jämfört med samma månad förra året. Det innebär att arbetslösheten har minskat till 7,9 procent från 9,2 procent på ett år. Under sommarmånaderna har arbetslösheten legat på en stabil nivå. I juli minskade arbetslösheten i samtliga län jämfört med förra året.

 • Pressmeddelande, 09 augusti 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 02 augusti 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 26 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 19 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 13 juli 2021

  Arbetslösheten har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året till 7,9 procent i slutet av juni. Det är en minskning med drygt 58 000 personer jämfört med samma månad förra året. Men arbetslösheten varierar kraftigt utifrån geografi, ålder, kön och ursprung.

 • Pressmeddelande, 12 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 06 juli 2021

  För att underlätta byte av yrkesbana och livslångt lärande har åtta myndigheter fått uppdraget att skapa förutsättningar för olika digitala lösningar. Dessa ska både förbättra den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden och göra det lättare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

 • Pressmeddelande, 05 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 29 juni 2021

  De hetaste yrkena framöver finns inom vården. Det visar Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos. Det kommer även att vara stor efterfrågan på snickare, systemutvecklare, lärare och ingenjörer. För dem som avslutar gymnasie- eller högskoleutbildning är jobbchanserna överlag goda.

 • Pressmeddelande, 28 juni 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 21 juni 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 16 juni 2021

  Läget på arbetsmarknaden har förbättrats, men återhämtningen når inte alla, visar Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikter våren 2021. Den rekordhöga långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast och situationen kommer att kräva att fler ställer om – från individer till samhället i stort.

 • Pressmeddelande, 15 juni 2021

  Hur fortsätter pandemin att påverka arbetsmarknaden i Sverige? Hur utvecklas arbetslösheten?

 • Pressmeddelande, 15 juni 2021

  Arbetslösheten fortsätter långsamt nedåt. I maj började närmare 43 000 inskrivna arbetslösa ett arbete eller utbildning.

 • Pressmeddelande, 14 juni 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 07 juni 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 31 maj 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 26 maj 2021

  Det är inte för sent att söka sommarjobb. Varken för årets studenter eller andra. Det finns jobb, även om antalet utannonserade sommarjobb på Platsbanken har minskat i spåren av pandemin. Flest lediga jobb finns inom vård och omsorg.

 • Pressmeddelande, 24 maj 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 17 maj 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 12 maj 2021

  55–64-åringarna är den åldersgrupp som ökat mest bland de långtidsarbetslösa. På ett år har gruppen ökat med närmare 10 000 personer till 44 000. Mer behöver göras för att ta till vara äldres kompetens.

 • Pressmeddelande, 10 maj 2021

  Nytt utskick med korrigerad arbetslöshetssiffra. Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 06 maj 2021

  I maj tar ytterligare sju av Statens servicecenters servicekontor i Borås, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Skövde och Varberg över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 99 servicekontor denna service.

 • Pressmeddelande, 03 maj 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 28 april 2021

  Arbetslösheten har nått kulmen men är fortsatt hög. Enligt Arbetsförmedlingens nya bedömning kommer i genomsnitt 434 000 personer vara inskrivna arbetslösa under 2021. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent, jämfört med 9,1 procent som var bedömningen från december.

 • Pressmeddelande, 26 april 2021

 • Pressmeddelande, 21 april 2021

  50 nyanlända agronomer och hortonomer med examen från sina hemländer går en specialanpassad påbyggnadsutbildning. Nio månader gör dem redo för den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna kommer från hela landet och ett antal har redan fått jobb.

 • Pressmeddelande, 19 april 2021

 • Pressmeddelande, 13 april 2021

  Många arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens i Sverige och behöver söka medarbetare utomlands. EURES i Sverige, Norge och Finland anordnar en digital rekryteringsmässa den 15 april. 56 arbetsgivare erbjuder 230 lediga tjänster.

 • Pressmeddelande, 13 april 2021

  Långtidsarbetslösheten ökar i spåren av pandemin och kan under 2021 komma att överstiga 200 000 personer. Det sker samtidigt en förskjutning av vilka som hamnar i långtidsarbetslöshet när personer som blev arbetslösa i pandemin fortsatt står utan arbete. Samtidigt syns en viss ljusning på arbetsmarknaden och fler som står nära arbetsmarknaden får jobb.

 • Pressmeddelande, 12 april 2021

 • Pressmeddelande, 06 april 2021

 • Pressmeddelande, 29 mars 2021

 • Pressmeddelande, 25 mars 2021

  En högskoleutbildning ökar chanserna till jobb. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård och pedagogiska yrken.

 • Pressmeddelande, 23 mars 2021

  Vilka jobb ska man satsa på? Nu är det dags för Corona-studenterna att välja inriktning. Våra experter Charlotte Lindman, Miranda Nour-Forsberg, Ellinor Wassberg och Omid Rahmanian – svarar på frågor i ditt program om framtidsbranscher, yrken att satsa på, lönenivåer och utbildningar.