• Pressmeddelande, 17 januari 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 17 januari 2022

  Den som har ett yrke med låg efterfrågan på arbetskraft kan fundera på att byta yrkesbana för att minska risken för att bli arbetslös. Arbetsförmedlingen har tagit fram ett index som visar hur lätt eller svårt det är inom olika yrken att byta bana utan att vidareutbilda sig. Resultaten kan användas av aktörer för att dimensionera utbildningar och av yrkesverksamma för att undvika arbetslöshet.

 • Pressmeddelande, 13 januari 2022

  Arbetsmarknaden återhämtade sig i en snabb takt och arbetslösheten minskade stadigt under 2021. I genomsnitt var 409 000 personer inskrivna som arbetslösa under året och närmare hälften var långtidsarbetslösa. 

 • Pressmeddelande, 10 januari 2022

  Korrigering av arbetslöshetsnivå Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 03 januari 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 27 december 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 20 december 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 15 december 2021

  Läget på arbetsmarknaden har förbättrats avsevärt. Arbetslösheten är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin och bedöms fortsätta att minska. Däremot ligger långtidsarbetslösheten kvar på en fortsatt hög nivå.

 • Pressmeddelande, 14 december 2021

  Arbetslösheten fortsätter att minska. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 81 000 personer.

 • Pressmeddelande, 13 december 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 08 december 2021

  Fortsätter arbetsmarknaden i Sverige att återhämta sig under de kommande åren? Hur utvecklas arbetslösheten?

 • Pressmeddelande, 07 december 2021

  Den 7 december är det dags för etapp tre och ytterligare 104 kommuner får tillgång till tjänsten rusta och matcha. Därmed finns tjänsten i landets alla 290 kommuner. Rusta och matcha är en del av den successiva reformeringen där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående leverantörer rustar och matchar arbetssökande till jobb eller utbildning.

 • Pressmeddelande, 06 december 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 01 december 2021

  Den 1 december tog Statens servicecenters servicekontor i Gävle över delar av den service som Arbetsförmedlingen har erbjudit på sina kundtorg. Därmed är överenskommelsen från 2019 om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter uppnådd. Denna service till kunderna finns nu på landets 118 servicekontor.

 • Pressmeddelande, 29 november 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 23 november 2021

  Undersköterska, städare och personlig assistent är de vanligaste yrkena bland tidigare långtidsarbetslösa. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

 • Pressmeddelande, 22 november 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 15 november 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 11 november 2021

  Arbetslösheten fortsätter att minska och ligger nu på samma nivå som innan pandemin bröt ut.

 • Pressmeddelande, 08 november 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans arbetslöshet.

 • Pressmeddelande, 08 november 2021

  174 000 fler äldre jobbar idag än för tio år sedan. Det gäller framför allt personer från 55–64 år, men allt fler jobbar också efter att de fyllt 65 år. Trots den positiva trenden finns problem med åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen om äldres arbetsmarknad.

 • Pressmeddelande, 01 november 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans arbetslöshet.

 • Pressmeddelande, 25 oktober 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 19 oktober 2021

  Många arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens i Sverige och behöver söka även utomlands. 21 oktober anordnar Eures Arbetsförmedlingen en digital rekryteringsmässa. Cirka 20 arbetsgivare erbjuder omkring 300 lediga tjänster.

 • Pressmeddelande, 18 oktober 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 12 oktober 2021

  Bristen på arbetskraft har blivit tydlig efter att restriktionerna lättats. Flera branscher över hela landet upplever problem med att hitta personal trots en hög arbetslöshet.

 • Pressmeddelande, 11 oktober 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 04 oktober 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 27 september 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 24 september 2021

  Dramaten och TeaterAlliansen bjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Media in till en audition för skådespelarstudenter som tagit examen under de senaste två åren. Syftet är att möjliggöra möten mellan unga skådespelare och branschens arbetsgivare. Audition äger rum i Stockholm den 27-28 september i Målarsalen på Dramaten.

 • Pressmeddelande, 20 september 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 15 september 2021

  En högskoleutbildning ökar chanserna till jobb. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård och pedagogiska yrken.

 • Pressmeddelande, 14 september 2021

  Antalet arbetslösa fortsätter att minska samtidigt som långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. I slutet av augusti var drygt 188 000 personer långtidsarbetslösa. Mer än hälften av dem har varit utan arbete i mer än två år.

 • Pressmeddelande, 13 september 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 06 september 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 30 augusti 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 24 augusti 2021

  I morgon onsdag är det dags för en digital fjällmässa. Arbetssökande kan träffa ett tiotal arbetsgivare online. De erbjuder 850 lediga jobb i fjällvärlden. Det är tredje året i rad som Arbetsförmedlingen arrangerar fjällmässan digitalt.

 • Pressmeddelande, 23 augusti 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 16 augusti 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 11 augusti 2021

  I slutet av juli var drygt 408 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är närmare 70 000 färre personer jämfört med samma månad förra året. Det innebär att arbetslösheten har minskat till 7,9 procent från 9,2 procent på ett år. Under sommarmånaderna har arbetslösheten legat på en stabil nivå. I juli minskade arbetslösheten i samtliga län jämfört med förra året.

 • Pressmeddelande, 09 augusti 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 02 augusti 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 26 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 19 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 13 juli 2021

  Arbetslösheten har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året till 7,9 procent i slutet av juni. Det är en minskning med drygt 58 000 personer jämfört med samma månad förra året. Men arbetslösheten varierar kraftigt utifrån geografi, ålder, kön och ursprung.

 • Pressmeddelande, 12 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 06 juli 2021

  För att underlätta byte av yrkesbana och livslångt lärande har åtta myndigheter fått uppdraget att skapa förutsättningar för olika digitala lösningar. Dessa ska både förbättra den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden och göra det lättare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

 • Pressmeddelande, 05 juli 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 29 juni 2021

  De hetaste yrkena framöver finns inom vården. Det visar Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos. Det kommer även att vara stor efterfrågan på snickare, systemutvecklare, lärare och ingenjörer. För dem som avslutar gymnasie- eller högskoleutbildning är jobbchanserna överlag goda.

 • Pressmeddelande, 28 juni 2021

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.