Pressmeddelande, 07 mars 2024

Arbetsförmedlingen varslar – 160 tjänster berörs

Arbetsförmedlingens varsel berör 160 medarbetare. Att myndigheten varslar är en konsekvens av de ekonomiska förutsättningarna. Nedskärningarna berör inte de lokala arbetsförmedlingskontoren.

– Det är ett mycket tungt och tråkigt besked att behöva ge kompetenta medarbetare men vi behöver anpassa oss efter de ekonomiska förutsättningarna, säger Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör.

Merparten av varslen berör it-organisationen.

– Vi som arbetsgivare kommer att göra vad vi kan för att ge berörda ett bra stöd, säger Mikael Hvinlund.

Jämfört med förra året har Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, det vill säga medel som ska gå till framför allt personal, minskat med drygt 250 miljoner kronor. Myndigheten behöver fortsätta anpassningen även för 2025 och 2026. Därför har myndigheten för i år infört en generell besparing på fem procent samt en fortsatt återhållsam rekrytering.

Nu inleds arbetet med att tillsammans med de fackliga parterna utreda möjligheterna till omplacering inom myndigheten. Förhoppningen är att kunna behålla så mycket kompetens som möjligt inom myndigheten.

Fakta om besparingarna

  • Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag har minskat med drygt 250 miljoner från 2023 och den föreslagna tilldelningen de kommande två åren innebär i praktiken fortsatta neddragningar.
  • Sedan våren 2023 har Arbetsförmedlingen sparat för att skapa en mjukare övergång till 2024. Besparingarna har skett genom en återhållsamhet av förvaltningsutgifter och rekrytering, samt att vissa provanställningar, visstidsanställningar och konsulttjänster avslutats.
  • Sedan april förra året har återhållsamheten tillsammans med naturliga avgångar medfört en personalminskning med cirka 960 personer, varav 300 konsulter.

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se