Pressmeddelande, 13 februari 2024

Allt fler män arbetslösa

Det rådande ekonomiska läget har lett till en ökad arbetslöshet under inledningen av året. Särskilt drabbade är flera mansdominerade branscher, vilket gjort att antalet inskrivna arbetslösa ökat mer bland män än kvinnor.

I slutet av januari var drygt 356 000 personer inskrivna arbetslösa. Det är en ökning med närmare 15 000 personer jämfört med ett år tillbaka och motsvarar en arbetslöshet på 6,8 procent.

Skillnaden mellan arbetslösa kvinnor och män har blivit större. Det senaste året har antalet inskrivna arbetslösa kvinnor ökat med cirka 2 000 till närmare 169 000. Antalet arbetslösa män har ökat med ungefär 13 000 till drygt 187 000.

– Vissa mansdominerade branscher har det tufft. Ett tydligt exempel är byggbranschen som påverkats hårt när ekonomin i stort försämrades, säger Eva Samakovlis som är Arbetsförmedlingens analysdirektör.

Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa drivs främst av inrikes födda män. Antalet arbetslösa i gruppen har ökat med närmare 11 000 personer under det senaste året, vilket kan jämföras med en ökning med knappt 3 000 personer bland utrikes födda män, eller med 4 000 personer bland inrikes födda kvinnor.

– Tyvärr bedömer vi att arbetslösheten fortsätter att öka under 2024 för att därefter minska när ekonomin förstärks, säger Eva Samakovlis.

Kort om arbetsmarknaden i januari 2024

Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2023.

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5).* Sammanlagt 356 195 personer (341 196).
  • 7,8 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 42 494 ungdomar (38 900).
  • 140 560 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (146 092).
  • 183 144 personer var öppet arbetslösa (160 812).
  • 173 051 personer deltog i program med aktivitetsstöd (180 384).
  • 43 325 personer anmälde sig som arbetssökande (39 753).
  • 27 948 personer fick arbete (27 926).
  • 4 995 personer varslades om uppsägning (5 328).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i januari 2024.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för februari publiceras den 12 mars 2024 kl. 6:00.

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Metoden för att beräkna arbetskraftens storlek, och därmed även den relativa arbetslöshetsnivån ändrades under 2024. Läs mer om ändringen här.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se