Pressmeddelande, 11 maj 2023

Arbetslösheten på lägsta nivån på 14 år

Inte sedan i mars 2009 har arbetslösheten varit så låg som den är just nu. Det visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.

Den minskande trenden har pågått under en lång period och i slutet av april var antalet inskrivna arbetslösa ungefär 327 000 personer, vilket är det lägsta antalet på 14 år. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,3 procent.

– Arbetslösheten minskar normalt på våren, men nu har det gått stadigt ner länge. Det visar att det svagare ekonomiska läget i landet inte har spridit sig till arbetsmarknaden ännu. Samtidigt är vi väl medvetna om att det finns en risk att det vänder relativt snabbt. Trots att företagen fortsätter att rekrytera är det en orolig omvärld som kan få fäste på arbetsmarknaden också, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Kompetensbristen och risken för att det kan bli svårt att nyanställa kan vara en bidragande orsak till att företagen håller i sin personal så länge det är möjligt.

Även långtidsarbetslösheten fortsätter att minska. I april hade cirka 141 000 personer varit arbetslösa i mer än tolv månader, vilket är en minskning sedan i fjol med nästan 30 000.

– Det här är självklart positivt för arbetsmarknaden och visar att det Arbetsförmedlingen gör får effekt. Vi arbetar intensivt med att stötta arbetsgivarna med olika typer av lönesubventioner som förenklar för företag att anställa smart, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i april 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2022.

  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 327 473 personer (344 536).
  • 7,1 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 35 630 ungdomar (38 447).
  • 141 311 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (169 732).
  • 146 580 personer var öppet arbetslösa (154 836).
  • 180 893 personer deltog i program med aktivitetsstöd (189 700).
  • 26 050 personer anmälde sig som arbetssökande (24 435).
  • 29 381 personer fick arbete (32 644).
  • 3 733 personer varslades om uppsägning (1 830).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2023.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för maj publiceras den 15 juni 2023 kl. 6:00.

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Statistiken för 2023 avser åldrarna 16-65 år om inget annat anges. Statistiken för 2022 avser åldrarna 16-64 år om inget annat anges.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se